GSM-4

Modul GSM simulujúci pevnú linku so vstupmi a výstupmi

 

Zoznámte sa s nástupcom GSM-4 !

 

GSM-X

Univerzálny komunikačný modul

OVER

Komunikačný modul GSM-4 umožňuje využívať sieť GSM ako záložný kanál spojenia v prípade poruchy pevnej linky. Modul GSM-4 umožňuje realizáciu monitoringu, hlasového oznamovania a oznamovania SMS. Pomocou modulu je možné taktiež ovládať ľubovoľné zariadenia pomocou SMS správ, informácie typu CLIP alebo pomocou DTMF.

Vlastnosti a funkcie:

 • prenos telefónnych signálov cez sieť GSM
 • konvertovanie správ PAGER na SMS
 • diaľková konfigurácia modulu cez GPRS - funcka „vzidaleného portu RS-232"
 • diaľkové programovanie zabezpečovacích ústrední cez GPRS
 • diaľková aktualizácia firmvéru modulu
 • kontrola telefónnej linky a automatické prepnutie na GSM pre výpadku linky
 • 4 vstupy modulu s možnosťou spúšťania oznamovania SMS/hlasového/CLIP a spúšťania prenosu udalostí monitoringu
 • 3 výstupy s možnosťou diaľkového ovládania

Použitie:

 • modul monitoringu pre ústredne INTEGRA
 • prjímač SMS pre PCO STAM
 • brána GSM
 • monitoring SMS, GPRS a CSD pre ľubovoľné zabezpečovacie ústredne
 • hlasové oznamovanie pre ľubovoľné zabezpečovacie ústredne
 • diaľkové ovládanie zariadení pripojených na modul
archívny produkt
GSM-4
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2013-02-27
2.91 MB

Softvér

poľský, český, anglický, španielský, nemecký, francúzky, talianský, holandský, ruský, slovenský, turecký
dátum verzie: 2019-02-21
slovenský
dátum verzie: 2017-12-08
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-10-10

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB

Technické informácie

Zaťažitoeľnosť výstupov
50 mA
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Maximálny odber prúdu
250 mA
Hmotnosť
955 g

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet