CA-64 ADR-MOD

Adresný modul

Adresný modul je určený na prerobenie klasických detektorov zabezpečovacieho systému s výstupom relé na adresné detektory pripájané na zbernicu adresných detektorov. Malé rozmery adresného modulu umožňujú jeho inštaláciu do detektorov s malými rozmermi.

  • zmena bežného detektora (NO, NC) na adresný
  • montáž do krytu detektora
  • spolupráca s expandérom adresných vstupov INT-ADR, CA-64 ADR
CA-64 ADR-MOD

Karta produktu

 CA-64 ADR-MOD

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2012-06-22
75 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-05-07
86 KB

Technické informácie

Odber prúdu
1,2 mA