LR-CL

Predný kryt so šošovkou Fresnel typu LR (ďalekého dosahu) pre detektory: APD-200, APMD-250, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-PIR-PRO, SLIM-DUAL-LUNA, SLIM-DUAL-PRO

LR-CL kompletný predný kryt pre detektory pohybu APD-200, APMD-250, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-PIR-PRO, SLIM-DUAL-LUNASLIM-DUAL-PRO. Šošovka Fresnel použitá v LR-CL, zaisťuje detektorom ďaleký dosah detekcie.

Výmena štandardného predného krytu za LR-CL je veľmi pohodlná a rýchla. Vymieňa sa celý prvok bez nutnosti demontovania jednotlivých častí.

LR-CL

Karta produktu

 LR-CL

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2020-02-04
200 KB