APD-200

Bezdrôtový PIR detektor pohybu

Bezdrôtový detektor APD-200 je určený na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX 2/ABAX. Spĺňa požiadavky normy EN 50131 Grade 2.

Účinné zisťovanie pohybu je realizované vďaka dvojitému pirelementu, digitálnemu algoritmu detekcie a dynamickej kompenzácii teploty chránených priestorov. APD-200 má modernú šošovku s unikátnym rozložením lúčov. Je možná výmena šošovky na záclonu (CT-CL) alebo šošovku ďalekého dosahu (LR-CL). V závislosti od potrieb môže detektor chrániť priestor pod sebou - vďaka použitiu nastaviteľného zrkadla. APD-200 kontroluje sústavu detekcie pohybu a v prípade nesprávnej činnosti signalizuje alarm.

Konfigurácia zariadenia a aktualizácia jeho firmvéru sa vykonáva diaľkovo. Rádiová komunikácia v systéme ABAX 2 je šifrovaná v štandarde AES.

Detektor je napájaný batériou CR123A 3 V. Pokles napätia pod určenú úroveň je signalizovaný opticky a akusticky. Okrem toho možnosť "ECO" (iba v ABAX 2) umožňuje až štvornásobné predĺženie času činnosti bez nutnosti výmeny batérie.

LED-ka signalizuje narušenia v testovacom režime, čím uľahčuje proces testovania detektora.

Detektor môže byť montovaný na nastaviteľnej konzole s možnosťou montáže na stenu alebo na strop. Detektor má sabotážnu ochranu pred otvorením krytu a odtrhnutím detektora zo steny.

 • zhoda s požiadavkami normy EN 50131 Grade 2
 • dvojitý pirelement (pasívny detektor PIR)
 • moderná šošovka s unikátnym rozložením lúčov
 • priestor detekcie: 15 m x 24 m, uhol 90°
 • možnosť výmeny šošovky za záclonu (CT-CL) alebo ďalekého dosahu (LR-CL)
 • moderné digitálne spracovanie signálu
 • dynamická kompenzácia zmeny teploty v chránenom priestore
 • spolupráca s:
 • dosah rádiovej komunikácie na otvorenom priestranstve:
  • v ABAX 2: do 2000 m (s ACU-220) / do 1600 m (s ACU-280)
  • v ABAX: do 500 m
 • diaľková konfigurácia a aktualizácia firmvéru
 • zabudovaný detektor teploty (meranie teploty v rozsahu od -10°C do +55°C)
 • možnosť zapnutia/vypnutia kontroly priestoru pod detektorom
 • LED-ka signalizujúca narušenia v testovacom režime
 • nízky odber energie a kontrola stavu batérie
 • možnosť „ECO” umožňujúca predĺženie času činnosti zariadenia na batérii (iba v ABAX 2)
 • napájanie: batéria CR123A 3 V
 • nastaviteľná konzola na montáž na stenu alebo strop
 • sabotážna ochrana pred otvorením krytu a odtrhnutím detektora zo steny
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
APD-200
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2019-05-29
327 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2020-06-10

Certifikáty

EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2019-04-01
132 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB

Technické informácie

Čas činnosti na batérii (v rokoch)
do 2
Detekovaná rýchlosť pohybu
0,3...3 m/s
Pracovná teplota
-10°C...+55°C
Odporúčaná výška montáže
2...2,4 m
Maximálny odber prúdu
12 mA
Hmotnosť
132 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Pracovná frekvencia
868,0 ÷ 868,6 MHz
Batéria
CR123A 3V
Odber prúdu v pohotovostnom režime
70 µA
Rozmery
62 x 137 x 42 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Splnené normy
EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Presnosť pomeru teploty
±1°C
Čas štartovacieho režimu
35 s
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-120
do 500 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-270
do 500 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-220
do 2000 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-280
do 1600 m
Meranie teplôt v rozsahu
-10°C...+55°C
Priestor detekcie
15 m x 24 m, 90°
Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-4 (montáž priamo na stenu)
Grade 2

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet