GPRS-T2

Modul monitoringu GPRS/GSM

 

Zoznámte sa s nástupcom GPRS-T2 !

 

GPRS-A

Univerzálny modul monitoringu

OVER

GPRS-T2 je modul GPRS/SMS používaným v systémoch signalizácie vlámania a napadnutia na ciele monitoringu a oznamovanie pomocou siete GSM. Hlavnou úlohou modulu je monitorovanie stavu vstupov. Zmena stavu spúšťa kódovaný prenos na PCO cez GPRS (napr. na PCO STAM-2 alebo konvertor SMET-256). Dostupné je taktiež zasielanie kódov pomocou SMS správ na nadefinované telefónne čísla alebo na PCO obsluhujúce tento formát. V prípade problémov s prenosom GPRS môže modul automaticky prepnúť na režim monitoringu SMS. Na realizáciu niektorých funkcií jestvuje taktiež možnosť využívania služby CLIP. Zaisťuje to bezplatné spúštanie testu prenosu.

GPRS-T2 umožňuje diaľkovú kontrolu činnosti dvoch rôznych zariadení, v tom aj zabezpečovacích ústrední bez telefónneho komunikátora. Programovanie a konfigurácia modulu pomocou počítača s programom GPRS-SOFT môže byť vykonávaná lokálne cez RS-232 alebo diaľkovo cez GPRS. Niektoré parametre je možné programovať pomocou SMS správ.

Modul má 5 programovateľných vstupov: digitálnych (NO, NC) alebo analógových. Po nakonfigurovaní vstupov ako analógové, môžu byť využívané v systémoch automatizácie alebo na monitorovanie širokej škály externých zariadení, ako sú analógové detektory teploty, tlaku, vlhkosti a podobne.

GPRS-T2 využíva priemyselný telefón GSM a vyžaduje SIM kartu so zodpovedajúcim objemom dátu v technológii GPRS. V prípade predplatených kariet má modul možnosť overenia stavu a platnosti kreditu.

Modul monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2 spĺňa požiadavky triedy ATS 5 určenej normou EN50136.

  • 5 vstupov spúšťajúcich monitoring alebo oznamovanie
  • automatické prepínanie na SMS pri výpadku GPRS
  • oznamovanie SMS/CLIP
  • diaľkové ovládanie výstupu modulu
  • test prenosu pomocou CLIP
  • signalizácia výpadku spojenia
EN-50136 ATS 5
archívny produkt
GPRS-T2
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2017-06-21
poľský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, talianský, holandský, ruský, slovenský
dátum verzie: 2018-01-30
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-10-10

Certifikáty

EN-50136 ATS 5
dátum aktualizácie: 2011-04-22
2.96 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB

Technické informácie

Trieda prostredia
II
Rozmery dosky elektroniky
80 x 57 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime
75 mA
Maximálny odber prúdu
400 mA
Hmotnosť
190 g
Prípustné zaťaženie kontaktov relé
2 A / 30 V DC
Minimálny prúdový výkon zdroja
2 A
Prúdová zaťažiteľnosť výstupu FT
50 mA
Prípustné napätie na vstupe AC
do 25 V

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet