GSM-X-ETH

Ethernetový modul pre komunikátor GSM-X LTE, GSM-X

GSM-X-ETH je zariadenie určené na rozšírenie komunikačných možností modulu  GSM-X LTEGSM-X o ethernetový kanál. Použitie tohto kanálu sa môže vykonávať zároveň s komunikáciou GPRS, alebo môže slúžiť ako náhrada tejto komunikácie. Je možné nakonfigurovať prioritu využívania jednotlivých kanálov pre konkrétne funkcie. Táto možnosť umožňuje optimálne prispôsobiť nastavenia modulov GSM-X LTEGSM-X potrebám konkrétneho systému.

  • spolupráca s: GSM-X LTE, GSM-X
  • obsluha dodatočného komunikačného kanálu – siete ethernet
EN-50136 SP 5EN-50136 DP 4
GSM-X-ETH
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2020-10-26
835 KB
všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2020-03-11
3.67 MB

Softvér

universal
dátum verzie: 2020-06-01

Certifikáty

EN-50136 SP 5
dátum aktualizácie: 2018-08-06
1.52 MB
EN-50136 DP 4
dátum aktualizácie: 2019-01-25
1.52 MB

Technické informácie

Rozmery dosky elektroniky
61 x 51 mm
Pracovná teplota
-10...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
25 mA
Maximálny odber prúdu
25 mA
Hmotnosť
25 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet