PERFECTA 32-WRL UpServ Firmware

Firmvér zabezpečovacích ústrední PERFECTA 32-WRL

Na diaľkovú aktualizáciu firmvéru je vyžadovaný program UpServ vo verzii aspoň 1.12 2016-11-22

PERFECTA 32-WRL UpServ Firmware
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
bulharský
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
český
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
dánsky
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
fínsky
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
francúzky
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
grécky
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
holandský
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
Írsko
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
macedónsky
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
maďarský
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
nemecký
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
poľský
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
portugalský
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
rumunský
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
ruský
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
slovenský
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
španielský
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
srbský
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
švédsky
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
anglický
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
bulharský
dátum verzie: 2018-10-26
248 KB
český
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
dánsky
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
fínsky
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
francúzky
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
grécky
dátum verzie: 2018-10-26
248 KB
holandský
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
Írsko
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
macedónsky
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
maďarský
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
nemecký
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
poľský
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
portugalský
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
rumunský
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
ruský
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
slovenský
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
španielský
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
švédsky
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2018-09-11
248 KB
anglický
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
bulharský
dátum verzie: 2018-04-17
248 KB
český
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
fínsky
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
francúzky
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
grécky
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
holandský
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
Írsko
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
macedónsky
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
maďarský
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
nemecký
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
poľský
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
portugalský
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
rumunský
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
ruský
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
slovenský
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
španielský
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
švédsky
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2018-03-12
248 KB
anglický
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
bulharský
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
český
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
fínsky
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
francúzky
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
grécky
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
holandský
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
Írsko
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
maďarský
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
nemecký
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
poľský
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
portugalský
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
rumunský
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
ruský
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
slovenský
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
španielský
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
švédsky
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2017-04-13
248 KB

Produkty

Zabezpečovacia ústredňa

Informačné materiály

1catalogue