Získané ocenenia

Firma SATEL počas svojej činnosti získala viacnásobné ocenenia, ktoré boli uznaním kvality a funkcií zariadení a práce celého tímu v oblasti technických riešení ochrany majetku.

ZLATÁ MEDIALA MTP (MEDZINÁRODNÉHO VÝSTAVISKA V POZNANI)

Toto ocenenie udeľuje porota zložená zo špecialistov v daných oblastiach. Ocenenie získavajú produkty zodpovedajúce prísnym kritériám, v najvyššej kvalite, vyznačujúce sa inovatívnym prístupom k daným riešeniam a najvyššou kvalitou technologických postupov. Zlatá medaila MTP je teda potvrdením dokonalosti produktu a zárukou pri jeho uvedení na trh. Medaile sú udeľované najlepším exponátom výstavy spomedzi stoviek vystavovaných exponátov prihlásených do konkurzu na ocenenie.

2014 – udelená za klávesnicu s dotykovým displejom INT-TSI
2008 – udelená za zabezpečovaciu ústredňu INTEGRA 128-WRL
2006 – udelená za ústredne série INTEGRA
1998 – udelená za zabezpečovaciu ústredňu CA-10

 

MAJSTER POĽSKA V ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKE

Toto ocenenie sa udeľuje vynikajúcim elektronickým a elektromechanickým zariadeniam určeným na ochranu majetku a konkrétne zariadeniam signalizácie vlámania, napadnutia, požiaru, priemyselnej televízie, kontroly vstupu, monitoringu, ochrany osôb a vozidiel, ochrany prepravy a tovaru.

2014 – ocenenie v kategórii Zariadenia a systémy signalizácie vlámania a napadnutia
Dotyková klávesnica INT-TSG

2008 – ocenenie v kategórii Zariadenia a systémy prenosu alarmu a monitoringu
Pult centralizovanej ochrany STAM–2

2008 – ocenenie v kategórii Zariadenia a systémy signalizácie vlámania a napadnutia
INTEGRA 128-WRL: bezdrôtová zabezpečovacia ústredňa s integrovaným obojsmerným bezdrôtovým kontrolérom ABAX 868 MHz a komunikátorom GSM/GPRS

2008 – I. miesto v kategórii Zariadenia a systémy kontroly vstupu
Systém kontroly vstupu ACCO

2006 – ocenenie v kategórii Zariadenia a systémy signalizácie vlámania a napadnutia
INTEGRA – séria zabezpečovacích ústrední obsluhujúcich od 4 do 128 vstupov

2006 – I. miesto v kategórii Zariadenia a systémy signalizácie vlámania a napadnutia
ABAX – univerzálne komponenty bezdrôtovej nadstavby zabezpečovacieho systému s obojsmernou komunikáciou

2004 – ocenenie v kategórii Zariadenia a systémy signalizácie vlámania a napadnutia
Série digitálnych drôtových detektorov pohybu firmy SATEL

2002 – ocenenie v kategórii Zariadenia a systémy prenosu alarmu a monitoringu
Pult centralizovanej ochrany STAM-1

2002 – ocenenie v kategórii Zariadenia a systémy prenosu alarmu a monitoringu
Komunikačný modul GSM-3

2000 – I. miesto v kategórii Zariadenia a systémy signalizácie vlámania a napadnutia
Zabezpečovacia ústredňa CA-64

1998 – ocenenie v kategórii Zariadenia a systémy signalizácie vlámania a napadnutia
Externá siréna SPLZ-1010

1998 – I. miesto v kategórii Zariadenia a systémy signalizácie vlámania a napadnutia
Zabezpečovacia ústredňa CA-6

 

MAJSTER EXPORTU INOVÁCIÍ – TECHNOLÓGIÍ – STROJOV – ENERGIE

Súťaž sa konala pod záštitou ministra hospodárstva spolu s MTP a redakcie "Rynki Zagraniczne". Cieľom súťaže bolo ocenenie najlepších poľských produktov/služieb charakteristických vysokými ekonomickými a funkčnými výhodami, moderným a originálnym riešením a predovšetkým výrazným úspechom v oblasti exportu.

2006 – ocenenie za zabezpečovacie ústredne INTEGRA

 

ACANTHUS AUREUS

Cieľom súťaže je ocenenie výstavných stánkov, ktoré sú najlepšie naprojektované a pripravené na realizáciu marketingovej stratégie firmy zúčastnenej na výstave. Ocenenie sa udeľuje aj za najlepšie riešenia v oblasti architektúry a grafiky vytvárajúce vhodnú atmosféru pre priamu komunikáciu s klientom a trhom.

Ocenenia udelené v rokoch: 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, 2004, 2003

 

OCENENIE ZA ROZVOJ TECHNICKEJ OCHRANY MAJETKU V POĽSKU

Ocenenie za vynikajúce výsledky a prínos v rozvoji v tejto oblasti v rokoch 1980-2005. Ocenenie udeľuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Systemów Zabezpieczeń POLALARM.

2006 – ocenenie udelené pre vedenie firmy SATEL

 

ZLATÝ VENIEC KLIENTA

Ocenenie Veniec klienta má za cieľ oceniť produkty, služby a značky najviac cenených poľskými zákazníkmi a spotrebiteľmi. Celonárodný prieskum, ktorého cieľom bolo určenie úrovne požiadaviek na značku/produkt, angažovanie klienta do produktu/služby a emocionálne väzby na značku, sa uskutočnil od januára do júna roku 2007.

2007 – I. miesto v kategórii "Zabezpečovacie systémy"

 

GAZELE BIZNESU 2007

Noviny "Puls Biznesu" potvrdili príslušnosť firmy SATEL sp. z o.o. v elitnom Klube Gazel Biznesu – skupiny najdynamickejšie sa rozvíjajúcich firiem.

GAZELE BIZNESU 2003

Noviny "Puls Biznesu" potvrdili príslušnosť firmy SATEL Sj. v elitnom Klube Gazel Biznesu – skupiny najdynamickejšie sa rozvíjajúcich firiem.

 

AWANGARDA 96

Celopoľská výstava systémov ochrany majetku.

 

GARDA

ocenenie – Varšava 23-26 októbra 1996.