Bezdrôtový systém ABAX / Sirény

ASP-100 R

ASP-100 R

  Externá opticko‑akustická bezdrôtová siréna
archívny produkt
ASP-105 R

ASP-105 R

  Externá bezdrôtovo ovládaná siréna
archívny produkt
ASP-205 R

ASP-205 R

  Interná bezdrôtová siréna
archívny produkt