Júlové novinky

Druhú polovicu roku začíname uvedením do našej ponuky niekoľko zaujímavých produktov

Nové zariadenia systému MICRA

Do série zariadení bezdrôtového systému MICRA, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 433 MHz, pribudli tri nové produkty – detektory pohybu MPD-310MPD-310 Pet a opakovač MRU-300.

MPD-310MPD-310 Pet spolupracujúc s ústredňami PERFECTA (modelmi WRL - s bezdrôtovou nadstavbou), so zabezpečovacím modulom MICRA a kontrolérmi VERSA-MCUMTX-300. Detektory chránia priestor s rozmermi 18x16,5 m. MPD-310 má sklápateľné zrkadlo, ktoré umožňuje kontrolu priestoru pod detektorom, detektor MPD-310 Pet má imunitu na pohyb domácich zvierat s hmotnosťou do 20 kg. Oba detektory majú rovnaký kryt ako detektory zo série SLIM LINE, APD-200 a APMD-250.

Opakovač MRU-300 prijíma rádiové prenosy z bezdrôtových zariadení a zasiela ich ďalej. Tak umožňuje získanie zodpovedajúcej úrovne signálu medzi vysielačmi (detektormi série MICRA a ovládačmi MPT-350) a prijímačom (ústredňou PERFECTA vo verzii WRL, modulom MICRA, kontrolérom VERSA-MCU alebo MTX-300). Opakovač nájde uplatnenie napr. v situácii, keď prvky bezdrôtovej inštalácie delí veľká vzdialenosť, ktorá znemožňuje správnu rádiovú komunikáciu, alebo ak sa medzi nimi nachádzajú prvky, ktoré znižujú účinnosť rádiovej komunikácie.

Bezdrôtové ovládače RK

Ďalšou skupinou produktov sú univerzálne bezdrôtové ovládače série RK. Dostupné sú štyri modely, ktoré sa medzi sebou líšia počtom obsluhovaných výstupov relé (kanálov) – 1, 2 alebo 4: RK-1K, RK-2K, RK-4KRK-4K SMA. Prvé tri modely majú vstavané antény, štvrtý má konektor SMA na pripojenie externej antény.

Slúžia na ovládanie zariadení (brány, rolety a pod.) pripojených na výstupy relé pomocou ovládačov (kľúčeniek). Dodatočne majú vstupy a výstupy určené na spoluprácu so zabezpečovacou ústredňou, preto môžu byť využívané napr. na diaľkové zapínanie a vypínanie stráženia. Obsluhujú nasledujúce modely ovládačov: MPT-350, MPT-300, T-4, T-2, T-1, P-4 a P-2.
Každý modul je predávaný s dvomi ovládačmi:

RK-1K

Ovládače T-1

RK-2K

Ovládače T-2

RK-4K/RK-4K SMA

Ovládače T-4

Na konfiguráciu činnosti výstupov relé a na správu ovládačov je určený program RK Soft.

Modulová dištančná konzola BRACKET E

Exteriérové detektory pohybu série OPAL, AOD-210, AGATEAOCD-260 je možné teraz inštalovať pomocou modulových dištančných konzol BRACKET E. Takýto spôsob montáže umožňuje oddialenie detektora zo steny aj o niekoľko centimetrov, čo zamedzuje zmenšeniu poľa detekcie odstávajúcim komponentom na stene. S použitím konzoly BRACKET E je možné nainštalovanie detektora napr. pod strechou alebo balkónom.

Jednotlivé prvky konzoly BRACKET E (sú dostupné v bielej a šedej farbe) sú dostupné osobitne, vďaka čomu je možné konzolu ľubovoľne upraviť požiadavkám daného miesta:

BRACKET E-1

komponent na montáž BRACKET E-2A alebo BRACKET E-2B

BRACKET E-2A

komponent na uchytenie detektorov so záclonovou charakteristikou AGATE a AOCD-260

BRACKET E-2B

komponent na uchytenie detektorov série OPAL a AOD-210
(s BRACKET E-5)

BRACKET E-3

dištančná podložka

BRACKET E-4

základňa

BRACKET E-5

guľová konzola pre detektory série OPAL a AOD-210

BRACKET E-6

sabotážny kontakt

 

Iné informácie

15-07-2020

  Nová verzia CONFX

01-04-2016

  Novinky jar 2016

27-01-2015

  Novinky január 2015

24-07-2014

  Novinky júl 2014

16-09-2013

  Novinky jeseň 2013