Dobrovoľný pracovník 

Dobrovoľný pracovník, to je špeciálny druh činnosti firmy a jej zamestnancov. Spočíva na vykonávaní charitatívnej činnosti tam, kde je to potrebné, a celú túto činnosť vykonávajú zamestnanci firmy.

SATEL už niekoľko rokov podporuje organizácie, ktoré pomáhajú chorým deťom a deťom v núdzi. Svoju pozornosť sústreďuje hlavne v inštitúciách pracujúcich na Pomorí, čiže v regióne, kde sa nachádza sídlo firmy. Zamestnanci firmy SATEL sa ochotne angažujú vo všetkých dobročinných akciách nielen svojim finančným prínosom, obetovaním súkromného času, ale predovšetkým otvorením svojich sŕdc pre pomoc iným.

 

Nadácia Pomorie Deťom (Fundacja Pomorze Dzieciom)

Od 2014 roku SATEL podporuje Nadáciu Pomorie Deťom zasielaním príspevkov na základný účel nadácie, čiže na starostlivosť o smrteľne choré deti. Okrem toho firma propaguje aj charitatívne akcie organizované nadáciou, ako je napríklad akcia s názvom "Daruj bublinu bubline".

Stránka Nadácie Pomorie Deťom

 

Nadácia Hospicu (Fundacja Hospicyjna)

Od 2005 roku firma SATEL podporuje Nadáciu Hospicu, zasielaním prostriedkov na činnosť hospicu, čiže na propagáciu myšlienky hospicu v spoločnosti.

Stránka Nadácia Hospicu

 

Pomorský Hospic pre Deti (Pomorskie Hospicjum dla Dzieci)

V rokoch 2010 – 2013 firma SATEL podporovala Pomorský Hospic pre Deti, nákupom zdravotníckeho materiálu pre deti za peniaze vyzbierané zamestnancami firmy. Firma SATEL podporuje taktiež akciu "Poď na štadión, pomôž deťom", pravidelne organizovanú na štadióne PGE Aréna Gdaňsk. Je to športové podujatie, ktorého hlavnou atrakciou sú futbalové zápasy. V jednotlivých zápasoch súťažia okrem iného aj tímy reprezentujúce sponzorov, v tom aj firmu SATEL. Vrcholným bodom podujatia je zápas futbalových tímov s účasťou futbalových hviezd. Súčasne počas celého dňa prebieha zbierka pre nadáciu Pomorský Hospic pre Deti.

Stránka Pomorského Hospicu pre Deti website

 

Dom Malého Dieťaťa J. Korczaka v Gdaňsku (Dom Małego Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku)

V rokoch 2007-2009 firma SATEL podporovala Dom Malého Dieťaťa J. Korczaka v Gdaňsku. Na pomoc klientom boli zaslané fondy a dary v podobe oblečenia, potravín, hygienických potrieb a hračiek.

Stránka Domu Malého Dieťaťa J. Korczaka v Gdaňsku