Počítač

Iným spôsobom komunikácie so zabezpečovacím systémom je pripojenie počítača s príslušným programom. Toto riešenie umožňuje využívať monitor počítača na vizualizáciu systému a jeho obsluha je tým omnoho jednoduchšia. Možnosť obsluhy systému pomocou počítača je zvlášť vhodná vo veľkých objektoch, akými sú napríklad kancelárske budovy, sklady, obchodné domy a podobne, kde je značný počet chránených miestností a osôb oprávnených sa v nich pohybovať

 

Iné informácie

23-04-2008

  Klávesnica

21-04-2008

  Siréna

19-04-2008

  Počítač