Siréna

Zranený človek začne v prvom okamihu kričať. Až neskôr začne riešiť situáciu podľa okolností. Aj v prípade systému signalizácie vlámania a napadnutia je najjednoduchšou formou reakcie na alarmovú situáciu spustenie zariadení, ktoré signalizujú alarm.

Sirény môžu byť rôzneho typu: optické (využívajúce svetelnú signalizáciu), akustické (využívajúce zvukovú signalizáciu) alebo aj opticko-akustické (využívajúce obe spomenuté formy signalizácie). Môžu sa montovať v interiéroch alebo v exteriéroch. Ich úlohou je jediné: výrazným spôsobom informovať o vzniku alarmovej situácie. "Krik" zabezpečovacieho systému je len ťažké ignorovať.

 

Iné informácie

23-04-2008

  Klávesnica

21-04-2008

  Siréna

19-04-2008

  Počítač