Klávesnica

Aby zabezpečovací systém pracoval v súlade s očakávaniami zákazníka, musí mať možnosť komunikovať so zabezpečovacou ústredňou. Na to slúžia klávesnice. Klávesnica je obyčajne umiestnená na ľahko dostupnom mieste. Pomocou nej je možné vydávať príkazy rôzneho druhu, napríklad zapínať a vypínať stráženie. Klávesnica môže tiež informovať o alarmoch, poruchách a iných situáciách, ktoré zaregistroval zabezpečovací systém. Pomocou klávesnice je možné aj naprogramovať ústredňu.

Najpopulárnejšie sú dva druhy klávesníc: typu LED, ktoré komunikujú s užívateľom pomocou LED-iek a typu LCD, ktoré komunikujú s užívateľom pomocou textov zobrazovaných na LCD displeji. Obsluha systému je jednoduchšia a pohodlnejšia pomocou LCD klávesníc.

 

Iné informácie

23-04-2008

  Klávesnica

21-04-2008

  Siréna

19-04-2008

  Počítač