Zabezpečovací systém

Zabezpečovací systém možno prirovnať k strážnikovi, ktorý chráni váš dom, kanceláriu alebo iný objekt. No na rozdiel od človeka, ktorý sa unaví, systém je stále v pohotovosti a to bez prerušenia celých 24 hodín. Zabezpečovací alebo tiesňový poplachový systém bude samozrejme reagovať odlišným spôsobom v závislosti od konkrétnej situácie. Jestvujú tri najdôležitejšie stavy systému: nestráži, stráži a alarm. Systém, ktorý nestráži, je ako strážnik, ktorý má príkaz nevšímať si osoby, ktoré prichádzajú a odchádzajú. Ak ale strážnik dostane príkaz, aby nepúšťal do objektu neoprávnené osoby, situácia sa zmení. Podobne je to v zabezpečovacom systéme, v ktorom bolo zapnuté stráženie. Od momentu zapnutia stráženia spustí prítomnosť osôb v objekte alarm.

Zabezpečovací systém sa skladá z elektronických zariadení. Na vytvorenie najjednoduchšieho zabezpečovacieho systému sú potrebné: zabezpečovacia ústredňa, ovládacie zariadenie, detektory a siréna. Užitočnými sú aj telefónna linka a dnes už v každej domácnosti dostupný počítač.

Basic end user information

 

 

 

Iné informácie

25-04-2008

  Zabezpečovací systém

23-04-2008

  Klávesnica

21-04-2008

  Siréna

19-04-2008

  Počítač