SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

INT-GSM

komunikačný modul GPRS

Zbernicový komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus.
Efektívne, spoľahlivo a pohodlne!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

VERSA Plus

Zabezpečovacia ústredňa

Jediné takéto kompaktné riešenie, ktoré ponúka:
viackanálovú komunikáciu, mobilnú aplikáciu, úplne bezdrôtové
ovládanie a možnosť vytvorenia drôtového, bezdrôtového alebo
hybridného systému.

Nastal čas pre ústredne VERSA Plus!

VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia určená pre ústredne zo série VERSA

Jednoduchá a intuitívna aplikácia pre smartfóny a tablety. Umožňuje vzdialené
zobrazenie stavu systému, vstupov a výstupov, ich ovládanie a taktiež prehľad
porúch a udalostí. Okrem toho ponúka oznamovanie pomocou správ PUSH.

Ovládanie systému z každého miesta na svete!

INT-TSI

Centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému

Najnovšie funkcie pridané klávesnici INT-TSI:
činnosť v režime MASTER/SLAVE, flat dizajn užívateľského rozhrania,
miniaplikácia počasia, nastavovanie veľkosti tlačidiel a zobrazovanie
stavu systému pri zapnutom šetriči.

Vyskúšajte nové funkcie už dnes!

Roadshow Česká republika 2014 - zhrnutie

Priamy kontakt so zákazníkmi a distribútormi je veľmi dôležitý pre každú firmu, nakoľko umožňuje spoznať ich očakávania a predstaviť najnovšiu produktovú ponuku. Vzhľadom na potrebu zvýšenia frekvencie takýchto stretnutí so zákazníkmi na českom trhu vznikol nápad zorganizovania Roadshow, čiže série prezentácií zariadení a riešení najvyššej kvality firmy SATEL.

Roadshow sa konalo v dňoch 13-16. októbra 2014. Počas týchto štyroch dní špecialisti z firmy SATEL spolu s odborníkmi z firmy Euroalarm - výhradného distribútora zariadení SATEL na českom trhu - navštívili Prahu, Brno, Plzeň a České Budějovice. V týchto štyroch mestách sa konali prezentácie zariadení a riešení SATEL, zorganizované pre inštalačné firmy z celej Českej republiky.

Novinky firmy SATEL vzbudili veľkú pozornosť veľkého množstva účastníkov týchto stretnutí. Zvláštnu pozornosť venovali dvom riešeniam, ktoré boli prezentované. Boli to ústredne ovládania systému kontroly vstupu  ACCO NET, ktoré umožňujú registráciu až 65 000 užívateľov. Veľkú pozornosť taktiež vzbudila hybridná zabezpečovacia ústredňa VERSA Plus, pomocou ktorej je možné vytvorenie úplne bezdrôtového zabezpečovacieho systému.

Pozornosť inštalačných firiem zaujali taktiež prvky najnovšej produktovej ponuky SATEL z oblasti pohodlného a intuitívneho ovládania zabezpečovacích systémov: dotykové klávesnice INT-TSIINT-TSG a úplne bezdrôtová klávesnica VERSA-LCDM-WRL, určená na spoluprácu s novou zabezpečovacou ústredňou VERSA Plus. Účastníci stretnutí sa taktiež zaujímali o podrobnosti týkajúce sa programovania a obsluhy všetkých spomenutých zariadení a taktiež zabezpečovacích systémov založených na sérii ústrední INTEGRAINTEGRA Plus.

Firma SATEL ďakuje firme Euroalarm za plodnú spoluprácu počas Roadshow, a inštalačným firmám, ktoré sa ho zúčastnili. Ďakujeme za milé prijatie a aktívnu účasť všetkým zúčastneným.

 

Iné informácie

07-03-2014

  SATEL dostal zlato!


  Roadshow Česká republika 2014 - zhrnutie

 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij