Roadshow Česká republika 2014 - zhrnutie

Priamy kontakt so zákazníkmi a distribútormi je veľmi dôležitý pre každú firmu, nakoľko umožňuje spoznať ich očakávania a predstaviť najnovšiu produktovú ponuku. Vzhľadom na potrebu zvýšenia frekvencie takýchto stretnutí so zákazníkmi na českom trhu vznikol nápad zorganizovania Roadshow, čiže série prezentácií zariadení a riešení najvyššej kvality firmy SATEL.

Roadshow sa konalo v dňoch 13-16. októbra 2014. Počas týchto štyroch dní špecialisti z firmy SATEL spolu s odborníkmi z firmy Euroalarm - výhradného distribútora zariadení SATEL na českom trhu - navštívili Prahu, Brno, Plzeň a České Budějovice. V týchto štyroch mestách sa konali prezentácie zariadení a riešení SATEL, zorganizované pre inštalačné firmy z celej Českej republiky.

Novinky firmy SATEL vzbudili veľkú pozornosť veľkého množstva účastníkov týchto stretnutí. Zvláštnu pozornosť venovali dvom riešeniam, ktoré boli prezentované. Boli to ústredne ovládania systému kontroly vstupu  ACCO NET, ktoré umožňujú registráciu až 65 000 užívateľov. Veľkú pozornosť taktiež vzbudila hybridná zabezpečovacia ústredňa VERSA Plus, pomocou ktorej je možné vytvorenie úplne bezdrôtového zabezpečovacieho systému.

Pozornosť inštalačných firiem zaujali taktiež prvky najnovšej produktovej ponuky SATEL z oblasti pohodlného a intuitívneho ovládania zabezpečovacích systémov: dotykové klávesnice INT-TSIINT-TSG a úplne bezdrôtová klávesnica VERSA-LCDM-WRL, určená na spoluprácu s novou zabezpečovacou ústredňou VERSA Plus. Účastníci stretnutí sa taktiež zaujímali o podrobnosti týkajúce sa programovania a obsluhy všetkých spomenutých zariadení a taktiež zabezpečovacích systémov založených na sérii ústrední INTEGRAINTEGRA Plus.

Firma SATEL ďakuje firme Euroalarm za plodnú spoluprácu počas Roadshow, a inštalačným firmám, ktoré sa ho zúčastnili. Ďakujeme za milé prijatie a aktívnu účasť všetkým zúčastneným.

 

Iné informácie

09-04-2020

  Easter wishes

07-03-2014

  SATEL dostal zlato!