Presťahovanie hlavného sídla firmy SATEL

SATEL sp. z o.o. informuje, že od dňa 1. augusta 2014 sťahuje hlavné sídlo firmy. Naša nová adresa je: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 66

V spojitosti s tým sú od 1. augusta 2014 zmenené všetky adresy firmy: spojené zároveň s registráciou, hospodárstvom a korešpondenciou. Firma SATEL súčasne informuje, že ostatné údaje registrácie a taktiež telefónne čísla ostávajú bez zmien.

 

Iné informácie

09-04-2020

  Easter wishes

07-03-2014

  SATEL dostal zlato!