Klávesnica INT-TSI vzor hodný nasledovania

Firma SATEL kladie veľký dôraz na najvyššiu kvalitu svojich produktov – rovnakou mierou po stránke technologickej a aj vizuálnej. Vďaka tomu boli inovatívne zariadenia SATEL počas niekoľkých rokov viacnásobne ocenené na rôznych výstavách a súťažiach. Ocenenia udelené za najlepší dizajn majú zvláštny význam, nakoľko dokazujú, že moderná technológia môže byť nielen užitočná a intuitívna, ale aj príťažlivá vzhľadom.

Jedným z najprestížnejších konkurzov, na ktorých sa oceňujú produkty a služby určené pre užívateľov je konkurz Dobrý vzor. Je o to viac výnimočný, že kandidatúru daného zariadenia je možné ohlásiť výlučne po odporučení odborníkov. Práve títo odborníci na základe monitoringu trhu vyberajú najzaujímavejšie produkty a služby, ktoré spĺňajú kritériá vysokej kvality a dizajnu.

V roku 2014 odporučili experti konkurzu Dobrý vzor na účasť klávesnicu s dotykovým displejom INT-TSI. Toto odporučenie nie je náhodné - klávesnica INT-TSI, hoci je na trhu dostupná len krátky čas, bola už ocenená odborníkmi i verejnosťou. A na 20. Medzinárodnej výstave SECUREX 2014 získala najvyššie ocenenie – zlatú medailu.

Firma SATEL s radosťou informuje, že klávesnica INT-TSI, súťažiaca v kategórii NOVÉ TECHNOLÓGIE, získala odporučenie produktu pre konkurz Dobrý Vzor 2014. Tým sa ukončila prvá etapa konkurzu. Toto odporučenie je potvrdením, že smer rozvoja produktov SATEL, po stránke technologickej aj vizuálnej, je správny. Konečné rozhodnutie konkurzu bude o niekoľko mesiacov.

 

Iné informácie

09-04-2020

  Easter wishes

14-05-2014

  Klávesnica INT-TSI vzor hodný nasledovania

07-03-2014

  SATEL dostal zlato!