VERSA a MICRA - od teraz spolu

Zabezpečovacie systémy využívajúce bezdrôtové spojenie medzi detektormi a ústredňou si získavajú čoraz väčšiu popularitu. Toto riešenie predovšetkým v značnej miere uľahčuje inštaláciu systému,  nakoľko nie je potrebné pri inštalácii riešiť kabeláž. Bezdrôtové riešenie využívajú s obľubou nielen inštalačné firmy ale aj projektanti. Toto riešenie je vhodné zároveň pre jednoduché inštalácie ako aj pre rozsiahlejšie inštalácie a dokonca aj v systémoch domácej automatizácie. Modul VERSA-MCU je novinkou v ponuke firmy SATEL a je doplnením doterajšej škály bezdrôtových produktov. Umožňuje využívať bezdrôtové detektory systému MICRA v systéme VERSA, a tým sa stáva alternatívou zariadení ABAX všade tam, kde má prioritu ekonomické hľadisko. Škála zariadení systému MICRA je viac než postačujúca na realizáciu jednoduchých zabezpečovacích systémov. Medzi dostupnými bezdrôtovými zariadeniami sa nachádzajú detektory pohybu s funkciou odolnosti na pohyb zvierat  MPD-300, magnetické kontakty zisťujúce otvorenie dverí a okien  MMD-300, požiarne detektory dymu a tepla MSD-300 a detektory zaplavenia MFD-300.

 

Iné informácie

09-04-2020

  Easter wishes

07-03-2014

  SATEL dostal zlato!