Nový spôsob ovládania systému MICRA

Zabezpečovací modul MICRA si od svojho vzniku získava čoraz viac priaznivcov . Za svoju popularitu vďačí predovšetkým univerzálnosti použitia, jednoduchosti inštalácie a jednoduchej obsluhe.

Aj keď je zabezpečovací modul MICRA jedným z najjednoduchších zabezpečovacích zariadení v ponuke firmy SATEL, ponúka širokú škálu možností ovládania systému. Základným spôsobom každodennej obsluhy je používanie bezdrôtových ovládačov. Pomocou nich je možné nielen zapínať a vypínať stráženie, ale je možné aj spúšťať dodatočné funkcie. V príslušenstve modulu sa nachádza aj bezdrôtová klávesnica MKP-300, umožňujúca základnú obsluhu modulu pomocou kódov.

To ale nie je všetko. Systém MICRA je možné nakonfigurovať tak, aby ho bolo možné ovládať pomocou SMS správ zasielaných z mobilného telefónu. Takéto ovládanie využíva skôr nadefinované príkazy, ktoré spúšťajú určené funkcie systému MICRA. Ale ani to nie je všetko. Firma SATEL pripravila pre užívateľov systému MICRA riešenie umožňujúce diaľkové ovládanie systému. Bola vytvorená....

…aplikácia MICRA CONTROL

Ako odpoveď na potreby zákazníkov vytvorila firma SATEL aplikáciu uľahčujúcu každodennú obsluhu systému MICRA. Aplikácia MICRA CONTROL je dostupná pre mobilné zariadenia s operačným systémom Google Android. Ponúka pekné a jednoduché užívateľské rozhranie, pomocou ktorého je možné niele zapínať a vypínať stráženie, ale taktiež overovať stav systému, ovládať výstupy a blokovať vybrané vstupy. Jednotlivé funkcie programu sú dostupné v osobitných záložkách, ktoré je možné prepínať pomocou dotyku na dotykovom displeji.

Veľkou výhodou aplikácie MICRA CONTROL je funkcia automatickej konfigurácie. Stačí zadať telefónne číslo SIM karty v module MICRA, a aplikácia automaticky samočinne nakonfiguruje zodpovedajúce nastavenia zhodne s nastaveniami v module.

Aplikáciu MICRA CONTROL je možné bezplatne stiahnuť z Google Play:
Pre operačné systémy Android 2.x
Pre operačné systémy Android 3.0+

 

OBRÁZKY APLIKÁCIE

 

Iné informácie

09-04-2020

  Easter wishes

07-03-2014

  SATEL dostal zlato!