Satel na medzinárodnej výstave SECUREX 2012

Na medzinárodnej výstave SECUREX 2012, sa firma Satel zúčastnila už dvanásť krát.

V tomto roku, podobne ako po minulé roky, bolo hlavným cieľom firmy Satel umožnenie bezprostredného kontaktu súčastných ale aj potencionálnych odberateľov našich zariadení. Naši pracovníci predstavovali najnovšie produkty. Snažili sme sa pripraviť čo najzaujímavejšiu expozíciu. Tento rok sme sa sústredili na predstavenie riešení Satel v oblasti domácej automatizácie. Vytvorili sme fragmenty inštalácie intelegentného domu, ktoré boli založené na ústrední INTEGRA 128-WRL. Pri jednotlivých stanoviskách boli k dispozícii tlačené materiály obsahujúce podrobne informácie týkajúce sa spôsobov realizácie predstavovaných inštalácií (tieto materiály sú naďalej dostupné u našich distribútorov). Nový prístup k prezentácií týchto riešení sa stretol s pozitívnym ohlasom nielen zo strany vedenia výstavy. Za náš stánok sme obdržali ocenenie ACANTHUS AUREUS v oblasti marketingovej politiky firmy.

Produktová ponuka bola predstavená osvedčeným spôsobom, čiže v podobe informačných tabúľ. Táto forma sa nám osvedčila už viac rokov a umožňuje odprezentovať konktrétnu skupiny zariadení. Najväčšiu pozornosť vzbudila zabezpečovacia ústredňa  INTEGRA 128 Plus, ktorá spĺňa požiadavky GRADE 3 a umožňuje použitie v inštaláciách, ktoré vyžadujú vysokú úroveň zabezpečenia. Veľa pozitívnych ohlasov sme zaznamenali na nový dizajn LCD klávesnice pre ústredne VERSA. Veľa pozornosti sa dostalo aj POC STAM-2 a systému diaľkového prístupu STAM-VIEW. Vystavovali sme aj kompletný rad zariadení požiarnej signalizácie, ktorý je už v štádiu certifikácie a po ukončení formálnych prodedúr bude uvedený do predaja. Sumárne bolo počas tohto ročníka výstavy SECUREX predstavených 22 noviniek.

Počas tohto ročníka výstavy SECUREX sa konali III. Majstrovstvá inštalačných technikov zabezpečovacích systémov. Firma Satel bola technickým partnerom jednej zo šiestich disciplýn. S radosťou sme sa prizerali úsiliu družstiev, ktoré s nasadením bojovali v súťaži a úspešne riešili úlohy z oblasti zabezpečovacích sytémov, kamerových systémov, systémov kontroly vstupu a systémov požiarnej signalizácie.
Srdečne gratulujeme všetkým finalistom a družstvám, ktoré stáli na stupňoch výťazov.

Naši pracovníci - špecialisti vo svojej oblasti, boli k dispozícii pre všetkých návštevníkov výstavy. Dúfame, že informácie, ktoré odovzdali, boli nielen zaujímavé ale aj povzbudili návštevníkov k podrobnejšiemu preskúmaniu našej ponuky. Podrobné informácie o všetkých našich produktoch sa nachádzajú na našej stránke.

Ďakujeme návštevníkom za stále rastúci záujem o naše riešenia a taktiež za postrehy, ktoré nám pomôžu v budúcnosti pri tvorbe a výrobe našich produktov.
Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili náš stánok.

 

Iné informácie

18-12-2013

  Školenie ARMO/SATEL

08-05-2012

  Satel na medzinárodnej výstave SECUREX 2012