Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

STAM-VIEW - nové možnosti

Jedným z produktov firmy SATEL uvedených na trh počas tohto leta je systém STAM-VIEW. Systém prináša nové atraktívne funkcie zároveň pre jestvujúce ako aj nové PCO STAM-2. STAM-VIEW nielen uľahčuje inštalačným technikom spustenie a testovanie zabezpečovacieho systému, ale sprístupňuje aj najdôležitejšie informácie pre majiteľom monitorovaných objektov. Takýto prístup je možný pomocou internetového prehliadača z ľubovoľného miesta na svete. Na takýto prístup nie je nutné používať počítač, nakoľko systém STAM-VIEW môže úspešne spolupracovať s modernými smartfónmi a tabletami.

Systém STAM-VIEW je „nadstavba” rozširujúca možnosti systému PCO STAM-2. Jeho činnosť je nezávislá na hardvérovej konfigurácii PCO, vďaka čomu majú plný prístup k informáciám zároveň účastníci využívajúci telefónny monitoring, ako aj účastníci využívajúci monitoring cez GPRS, TCP/IP (ethernet) alebo SMS. PCO môže realizovať diaľkový prístup do databázy z monitoringu pre inštalačných technikov, administrátorov a koncových užívateľov – rozsah informácií zasielaných užívateľom z týchto skupín bude prispôsobený ich potrebám.

STAM-VIEW okrem toho ponúka rad nástrojov pre užívateľov systému, vďaka ktorým je obsluha systému jednoduchá, pohodlná a efektívna. STAM-VIEW zobrazuje stav systému na základe informácií prichádzajúcich na PCO.  Obsahuje nástroj na filtrovanie a tak umožňuje jednoduchý prístup k najdôležitejším informáciám, a taktiež umožňuje internú komunikáciu medzi jednotlivými užívateľmi systému.

Výhod pri používaní STAM-VIEW je veľa

Tento systém predovšetkým oslobodí operátorov PCO od nutnosti telefónneho oznamovania informácií o udalostiach. Systém je vhodný hlavne pre spoločnosti zaoberajúce sa monitoringom, nakoľko im umožňuje rozšíriť ponuku o dodatočnú službu odlišnú od konkurencie. Inštalační technici určite privítajú možnosť priebežného sledovania kódov monitoringu zasielaných z objektu, ktorá im pomôže zjednodušiť inštaláciu a správne nakonfigurovať systém. Takáto možnosť je zvlášť užitočná počas prvého spustenia inštalácie, ale aj v budúcnosti – počas vykonávania pravidelných prehliadok a údržby systému. Výhody systému STAM-VIEW môžu využívať aj koncoví užívatelia – nezávisle od využívaného spôsobu monitoringu môžu mať jednoduchý diaľkový prístup k najdôležitejším informáciám o stave svojho systému pomocou smartfónu, tabletu alebo počítača. Koncoví užívatelia môžu napríklad skontrolovať aktuálny stav stráženia alebo porúch v dome.

Popis objektu

Príklad zoznamu udalostí

Okno správ

Stav skupín

Pri rozširovaní PCO o STAM-VIEW treba pripraviť počítač plniaci úlohu servera, na ktorom bude nainštalované zodpovedajúce prostredie. V snahe maximálneho zjednodušenia vyžadovanej konfigurácie a zaistenia maximálnej bezpečnosti údajov je systéme STAM-VIEW distribuovaný v podobe virtuálneho počítača založeného na technológii firmy VMWARE. Podrobný inštalačný návod sprevádza krok za krokom celý proces inštalácie, vďaka čomu nie sú na konfiguráciu a spustenie systému potrebné podrobné znalosti z oblasti IT. Pre firmu SATEL je bezpečnosť už tradične prioritou. Týka sa to taktiež systému STAM-VIEW ktorý využíva dostupné technológie nie len na zabezpečenie pred pokusmi neoprávneného prístupu, ale taktiež zaisťujúce ochranu údajov.

Viac informácií je uvedených na stránke produktu:
http://www.satel.pl/pl/product/475/STAM-VIEW

 

Iné informácie

01-04-2021

  Easter Break

09-04-2020

  Easter wishes


 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij