Dział Badań

W firmie SATEL słowa JAKOŚĆINNOWACYJNOŚĆ piszemy wielką literą. Dlatego począwszy od fazy projektu, etapu wykonywania prototypów, jak i w fazie produkcji, aż po produkt finalny, wszystkie urządzenia są wielokrotnie sprawdzane i testowane. Firmowe laboratorium, w którym prowadzone są badania EMC (kompatybilności elektromagnetycznej) przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, pracujących na sprzęcie i oprogramowaniu szwajcarskiej firmy Schaffner, zalicza się do najlepiej wyposażonych w regionie, a w zakresie badań z systemów alarmowych jest prawdopodobnie najlepiej wyposażone w kraju. Posiadanie własnego laboratorium badawczego umożliwia przyspieszenie i usprawnienie procesu wprowadzania na rynek nowych produktów oraz gwarantuje, że nowe urządzenia będą spełniać wymagania, ściśle określone przez poszczególne normy.

 

OFERTA DZIAŁU BADAŃ SATEL

Firma SATEL oferuje wykonanie badań w zakresie:

Kompatybilności elektromagnetycznej (zakres dyrektywy EMC)

  • badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
  • badanie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
  • badanie odporności na szybkie stany przejściowe/wiązki zaburzeń elektrycznych (BURST)
  • badanie odporności na udary (SURGE)
  • odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
  • badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych (zakres dyrektywy LVD)

  • badania wytrzymałości i odporności dielektrycznej w zakresie od 50 V DC do 5000 V DC

Telekomunikacyjne urządzenia końcowe (zakres dyrektywy R&TTE)

  • badania wstępne z zakresu testów funkcjonalnych na zgodność z wytycznymi zawartymi w TBR21

Odporności na działania środowiskowe

  • badania na oddziaływania środowiskowe z zakresu temperatur od -40 °C do +70 °C, wilgotność względna do 95% (m.in. EN 60950)

Odporności na udary mechaniczne

  • badania odporności urządzeń na udary mechaniczne o energii 0.2 J, 0.35 J, 0.5 J, 0.7 J, 1 J (m.in. EN 60950)

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Mikołaj Liskin, tel. 58 320 94 21, e-mail: [email protected]