Zwrot zużytego sprzętu

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 24 stycznia 2018 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz opakowaniach, firma SATEL Sp. z o.o. została zarejestrowana przez Pomorski Urząd Marszałkowski otrzymując numer: 000006416.

SATEL sp. z o.o. jako producent urządzeń elektronicznych, w myśl przepisów ustawy, jest przedsiębiorcą wprowadzającym sprzęt na rynek. Dlatego też wszystkie urządzenia elektroniczne produkowane przez SATEL, spełniające definicję sprzętu zawartą w ustawie, są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpadki:

Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

UWAGA! Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Informujemy, że firma SATEL sp. z o.o. w ramach realizacji obowiązku odzyskiwania zużytego sprzętu z rynku podpisała Umowę o Przejęcie Obowiązków od Wprowadzającego Sprzęt z „AURAEKO Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.” Organizacja ta zobowiązała się do odbioru zużytego sprzętu od dystrybutorów produktów SATEL sp. z o.o. i późniejszego odzysku i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z tego sprzętu.

Poniżej zamieszczono Listę Regionalnych Firm Zbierających działających na rzecz AURAEKO w ramach utworzonego Systemu odbierania i zbierania zużytego sprzętu na terenie kraju.

 

 

PUNKTY ZWROTU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

DOLNOŚLĄSKIE

Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM
(Zakład nr 6 we Wrocławiu)

ul. Krakowska 180
52-015 Wrocław

Aldona Maziak
tel: (071) 794-43-01

 

KUJAWSKO-POMORSKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: (056) 623 80 91

 

LUBELSKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: (056) 623 80 91

 

LUBUSKIE

Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM
(Zakład nr 6 we Wrocławiu)

ul. Krakowska 180
52-015 Wrocław

Aldona Maziak
tel: (071) 794-43-01

 

ŁÓDZKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: (056) 623 80 91

 

MAŁOPOLSKIE

Śląskie Centrum Utylizacji
SCU Andrzej Kochel

ul. Asnyka 32
40-696 Katowice

Andrzej Kochel
Marian Makowski

tel: (032) 202 27 34

 

ELEKTROZŁOM Sp. z o.o.

34-120 Andrychów
ul. Krakowska 140

Aneta Stasica
tel: (033) 865 46 43

 

OPOLSKIE

Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM
(Zakład nr 6 we Wrocławiu)

ul. Krakowska 180
52-015 Wrocław

Aldona Maziak
tel: (071) 794-43-01

 

Śląskie Centrum Utylizacji
SCU Andrzej Kochel

ul. Asnyka 32
40-696 Katowice

Andrzej Kochel
Marian Makowski

tel: (032) 202 27 34

 

PODKARPACKIE

Śląskie Centrum Utylizacji
SCU Andrzej Kochel

ul. Asnyka 32
40-696 Katowice

Andrzej Kochel
Marian Makowski

tel: (032) 202 27 34

 

Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM
(Zakład nr 6 we Wrocławiu)

ul. Krakowska 180
52-015 Wrocław

Aldona Maziak
tel: (071) 794-43-01

 

PODLASKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: (056) 623 80 91

 

POMORSKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: (056) 623 80 91

 

POMORSKIE - TRÓJMIASTO

Eko Dolina Sp. z o.o.

Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Agnieszka Klebba
tel: (058) 672 50 00
tel: 0 602 423 152

 

ŚLĄSKIE

Eko Dolina Sp. z o.o.

Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Agnieszka Klebba
tel: (058) 672 50 00
tel: 0 602 423 152

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Śląskie Centrum Utylizacji
SCU Andrzej Kochel

ul. Asnyka 32
40-696 Katowice

Andrzej Kochel
Marian Makowski

tel: (032) 202 27 34

 

ELEKTROZŁOM Sp. z o.o.

34-120 Andrychów
ul. Krakowska 140

Aneta Stasica
tel: (033) 865 46 43

 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: (056) 623 80 91

 

WIELKOPOLSKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: (056) 623 80 91

 

Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM
(Zakład nr 6 we Wrocławiu)

ul. Krakowska 180
52-015 Wrocław

Aldona Maziak
tel: (071) 794-43-01

 

ZACHODNIOPOMORSKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: (056) 623 80 91

 

MAZOWIECKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: (056) 623 80 91

 

MAZOWIECKIE - Warszawa i okolice

SYNERGIS
Electrorecycling S.A.

ul. Traugutta 42
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Ewa Łuszczewska
tel: (022) 755 62 24

 

Źródła Światła: Grupa: 5.2,5.3,5.4,5.5 (teren całej Polski).

MAYA VICTORY Sp. z o.o.

ul. Nowa 2
97-410 Bogumiłów

Małgorzata Bonior
tel: (044) 731 41 41

 

W przypadku pytań lub problemów związanych z odbiorem zużytego sprzętu prosimy o kontakt z biurem AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., tel: (0 22) 313 01 58.