Elhasznált eszközök visszavétele

A 2005-07-29. keltezésű, az elhasznált elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény előírásainak megfelelően a Környezetvédelmi Főfelügyelő nyilvántartásba vette a SATEL Sp. z o. o. céget, nyilvántartási száma: E0007636WBW.

A SATEL sp. z o.o. mint elektromos berendezések gyártója, a törvény rendelkezéseinek értelmében a piacon eszközöket értékesítő vállalat. Ezért minden a SATEL által gyártott berendezés, amelyek megfelel a készülék törvényben szereplő meghatározásának, meg van jelölve egy áthúzott hulladéktárolóval:

 

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy semmilyen elektromos és elektronikus berendezést, amelynek lejárt az üzemeltetési ideje, nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A készüléket külön erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre kell átadni. A információt a legközelebbi gyűjtőhelyre vonatkozóan a helyi hatóságoktól lehet kapni. Emellett a termék leadhatja a helyi kiskereskedőnél is, másik, hasonló tulajdonságokkal rendelkező készülék vásárlásakor. A termék megfelelő ártalmatlanítása lehetővé teszi értékes természeti erőforrások megőrzését, valamint az egészségre és a környezetre káros hatások elkerülését, amelyek veszélybe kerülhetnek helytelen hulladékkezelés esetén.

FIGYELEM! A hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítását a vonatkozó jogszabályokban előírányzott szankció fenyegeti.

Tájékoztatjuk, hogy a SATEL Sp. z o. o. az elhasznált berendezések visszavételére vonatkozó kötelezettsége keretében szerződést írt alá a kötelezettségek átvételére készülékeket forgalomba hozótól az „AURAEKOOrganizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.” szervezettel. Ez a szervezet vállalta az elhasznált készülékek begyűjtését a SATEL sp. z o. o. termékeinek forgalmazóitól, és az ezekből a készülékekből származó hulladékok ezt követő visszanyerését és ártalmatlanítását.

Az alábbiakban található az AURAEKO részére dolgozó regionális begyűjtő vállalatok listája, amelyek az ország területén átveszik és begyűjtik az elhasznált berendezéseket.