Jogfenntartás

www.satel.pl internetes szerviz, beleértve annak struktúráját és grafikai megjelenését, valamint a felhasznált számítógépes program némelyik elemét, a SATEL sp. z o.o. kizárólagos tulajdonát képezi, és az 1994. február 4. keltezésű Törvény a szerzői és kapcsolódó jogokról értelmében (Törv. Közl. 1994. február 23., 24. sz., 83. poz., a későbbi módosításokkal). A szerviz lapjain található a SATEL sp. z o.o. cég tulajdonát képező megkülönböztető jelzések a 2000. június 30. keltezésű, az Ipari tulajdonról szóló törvény értelmében (Törv. Közl. 2003 évf. 119. sz. 1117 poz.) jogi védelmet élveznek.

A SATEL sp. z o.o. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen, a fent hivatkozott jogszabályokkal ellentétes, és az azok alapján a SATEL sp. z o.o. védett jogait megsértő, a szerviz mint egész vagy annak egyes elemei ellen irányuló tevékenység, különösen a szerviz részeinek, információknak, szövegeknek, képeknek, vagy más grafikai elemeinek, vagy a szervizben elhelyezett ipari védjegyeknek a másolása egészben, részben vagy módosított formában történő felhasználás céljából más weblapokon, elektronikus publikációkban, vagy nyomtatott formában, a szerviz vagy a hozzá felhasznált program állandó vagy időszakos sokszorosítása egészben, bármilyen eszközzel és formában, a szerviz elrendezésének megváltoztatása vagy bármilyen más módosítás a szervizben és a hozzá felhasznált számítógépes programban.

A felhasználó, aki a weblap használatának köszönhetően műszaki, szervezeti vagy más ismeretre tett szert, tudomásul veszi, hogy ez az ismeret a SATEL sp. z o.o. tulajdona, jogi védelem alatt áll, és nem használható fel más célra, mint amire azt rendelkezésre bocsátották, különösen az Ipari tulajdonjog előírásait sértő módon.

A SATEL sp. z o.o. fenntartja magának a jogot a megadott adatok előzetes értesítés nélküli módosítására, kiegészítésére vagy eltávolítására.

SATEL sp. z o.o. nem vállal felelősséget a weblap adatainak esetleges hibáiért, valamint a információk felhasználásából eredő bármilyen esetleges kárért.

A weblapon található információk nem jelentenek ajánlatot valamilyen szerződés megkötésére.