Riasztóközpont

Ha visszautalhatunk az őrös hasonlatra, azt lehetne mondani, hogy a riasztóközpont a riasztórendszer agya. Nélküle a rendszer nem képes működni. Ide fut be minden információ, amit a többi készülék összegyűjt. Ezeket azután feldolgozza, majd annak alapján megfelelő döntést hoz a további teendőkre vonatkozóan. Arról, hogy mit fog tenni, a központ megfelelő beprogramozásával döntünk.

Tekintettel a jelentőségére, a riasztóközpontot a lehető legjobban védeni kell, és el kell zárni a potenciális betörőtől. Ha gyorsan megtalálná, és hatástalanítani tudná a központot, akkor a legjobb riasztórendszer is hatástalan lenne.

 

 

 

 

Egyéb információk

26-04-2008

  Riasztórendszer ABC

25-04-2008

  Riasztórendszer

24-04-2008

  Riasztóközpont

23-04-2008

  Kezelő

22-04-2008

  Érzékelők

19-04-2008

  Számítógép