Μηχανουργείο 

Το μηχανουργείο με τον εξοπλισμό και πρωταρχικά με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπει την παροχής ειδικών υπηρεσιώνκαι τη μορφοποίηση πλαστικών εξαρτημάτων για απαιτιτικούς πελάτες.

Οι πελάτες μας είναι κατασκευαστές από προεξέχοντους τομείς όπως ηη βιομηχανία αυτοκινήτων και η ηλεκτρονική μηχανική.

Τα κλιματιζόμενα δωμάτια, οι μηχανές τελευταίας τεχνολογίας και προηγμένου εξοπλισμού ελέγχου, διασφαλίζουν υψηλή ακρίβεια στα εργαλεία και τις συσκευές.

Προϊόντα υψηλής ποιότητας, γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση είναι τα χαρακτηριστικά που εκτιμούν περισσότερο οι πελάτες μας.