Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με κανονισμούς για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, που περιλαμβάνει σχεδιασμό, παραγωγή και συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών, με τεχνολογία SMD, ειδικότερα συσκευές συναγερμού εισβολέα, παρακολούθηση και συστήματα ασφαλειας.

  Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 154 KB    download

 Πιστοποιητικό NATO

  NATO Commercial and Government Entity Code     1,58 MB    download

 Πιστοποιητικό Βαθμίδας3 50131-3

Πιστοποιητικά INTEGRA 128/64/32/24 συμμόρφωσης με το 50131 της βαθμίδας3 .

  Πιστοποιητικό EN-50131 2,6 MB    download