Επικοινωνία και Μηνύματα / Τηλεφωνικα μηνυματα

INT-VG

INT-VG

  Φωνητική μονάδα
INT-VMG

INT-VMG

  Μονάδα αναγγελίας φωνητικών μηνυμάτων
DT-1

DT-1

  Μονάδα επικοινωνίας τηλ. γραμμής PSTN
ISDN-MOD

ISDN-MOD

  Προσαρμογέας για δίκτυα ISDN
Αρχειοθετημένο προϊόν
ISDN-SEP

ISDN-SEP

  Εξάρτημα διαχωρισμού γραμμής ISDN
Αρχειοθετημένο προϊόν
SM-2

SM-2

  Μονάδα ηχητικών μηνυμάτων