Επικοινωνία και Μηνύματα / Επικοινωνια GSM/GPRS

ETHM-2

ETHM-2

  Γενικής Χρήσεως μονάδα επικοινωνίας TCP/IP
ETHM-1 Plus

ETHM-1 Plus

  Μονάδα επικοινωνίας Ethernet
ETHM-1

ETHM-1

  Μονάδα επικοινωνίας μέσω δικτύου TCP / IP
Αρχειοθετημένο προϊόν