Σειρήνες / Εσωτερικες σειρηνες

SPW-250 R

SPW-250 R

  Eσωτερική σειρήνα με εφεδρική μπαταρία
SPW-220 R

SPW-220 R

  Εσωτερική σειρήνα με οπτική και ηχητική ειδοποίηση
SPW-210 R

SPW-210 R

  Εσωτερική σειρήνα ακουστικής σήμανσης
SOW-300 R

SOW-300 R

  Εσωτερικός φάρος LED
SPW-150

SPW-150

  Εσωτερική σειρήνα με εφεδρική τροφοδοσία
SPW-100

SPW-100

  Εσωτερική σειρήνα