Σύστημα αμφίδρομης ασύρματης επικοινωνίας ABAX / Ανιχνευτες περιμετρικης κινησης

AMD-103

AMD-103

  Μικρού μεγέθους ασύρματη μαγνητική επαφή για το σύστημα ABAX
Αρχειοθετημένο προϊόν
AMD-103 BR

AMD-103 BR

  Μικρού μεγέθους ασύρματη μαγνητική επαφή για το σύστημα ABAX
Αρχειοθετημένο προϊόν
AMD-102

AMD-102

  Ασύρματη μαγνητική επαφή (Λευκό χρώμα)
Αρχειοθετημένο προϊόν
AMD-102 BR

AMD-102 BR

  Ασύρματη μαγνητική επαφή (Καφέ χρώμα)
Αρχειοθετημένο προϊόν
AMD-101

AMD-101

  Ασύρματη μαγνητική επαφή (Λευκό χρώμα)
Αρχειοθετημένο προϊόν
AMD-101 BR

AMD-101 BR

  Ασύρματη μαγνητική επαφή (Καφέ χρώμα)
Αρχειοθετημένο προϊόν
AMD-100

AMD-100

  Aσύρματη μαγνητική επαφή (Λευκό χρώμα)
Αρχειοθετημένο προϊόν
AMD-100 BR

AMD-100 BR

  Ασύρματη μαγνητική επαφή (Καφέ χρώμα)
Αρχειοθετημένο προϊόν
AGD-100

AGD-100

  Ασύρματος ανιχνευτής θραύσης τζαμιού
Αρχειοθετημένο προϊόν
AGD-100 BR

AGD-100 BR

  Ασύρματος ανιχνευτής θραύσης τζαμιού
Αρχειοθετημένο προϊόν
AVD-100

AVD-100

  Ασύρματος ανιχνευτής δόνησης και μαγνητική επαφή
Αρχειοθετημένο προϊόν
AVD-100 BR

AVD-100 BR

  Ασύρματος ανιχνευτής δόνησης και μαγνητική επαφή
Αρχειοθετημένο προϊόν