Τι προσφέρει το μηχανουργείο

  • σχεδιασμό πλαστικών εξαρτημάτων
  • σχεδιασμό πλαστικών καλουπιών
  • χύτευση πίεσης για κατασκευή εξαρτημάτων και χύτευση ανάλογα με τις προδιαγραφές του πελάτη
  • μηχανική και ηλεκτροδιαβρωτική κατασκευή μεταλλικών μερών
  • σχεδιασμό και κατασκευή τεχνολογικών συσκευών
  • επισκευή και ανακατασκευή εργαλείων injection tool