Αρχείο οδηγιών χρήσης

Όλες οι οδηγίες χρήσης έχουν τη μορφή .pdf 
Πρέπει να βλέπετε τα αρχεία με χρήση του προγράμματος AcrobatReader®
   
Επιλογή των οδηγιών χρήσης:
aktualne archiwalne
 

INTEGRA v1.0

INTEGRA instrukcja instalatora
1795 KB
Opis programu FlashX
239 KB

CENTRALA ALARMOWA CA-64

CA-64 instrukcja instalatora
1995 KB
CA-64 instrukcja użytkownika
864 KB
Opis programu Flash64
227 KB

 

CENTRALA ALARMOWA CA-10 v4.8

CA-10 instrukcja instalatora
649 KB
CA-10 instrukcja użytkownika
423 KB
CA-10 lista ustawień
716 KB
Manipulator LED-S do centrali CA-10
179 KB
Manipulator LED-M do centrali CA-10
166 KB

CENTRALA ALARMOWA CA-10 v4.7

CA-10 instrukcja instalatora
937 KB
CA-10 z manipulatorem LED instrukcja użytkownika
233 KB
CA-10 z manipulatorem LED-M instrukcja użytkownika
423 KB
CA-10 z manipulatorem LCD instrukcja użytkownika
341 KB
CA-10 z manipulatorem LCD-S instrukcja użytkownika
345 KB
CA-10 z manipulatorem LCD-L instrukcja użytkownika
328 KB
Manipulator LCD do centrali CA-10 instrukcja instalatora
262 KB
Manipulator LCD-L do centrali CA-10 instrukcja instalatora
278 KB
Manipulator LCD-S do centrali CA-10 instrukcja instalatora
293 KB
CA-10 lista ustawień
398 KB
Ekspander wejść do centrali CA-10 instrukcja ogólna
140 KB
 

CENTRALA ALARMOWA CA-10 v3.X

CA-10 instrukcja instalatora
740 KB
CA-10 z manipulatorem LED instrukcja użytkownika
222 KB
CA-10 z manipulatorem LCD instrukcja użytkownika
200 KB
Manipulator LCD do centrali CA-10 instrukcja instalatora
189 KB
CA-10 lista ustawień
322 KB
 

CENTRALA ALARMOWA CA-6 v5.05

CA-6 instrukcja instalatora
910 KB
CA-6 instrukcja użytkownika
334 KB
CA-6 lista ustawień
301 KB
Manipulator LED-S do centrali CA-6
154 KB
Manipulator LED-M do centrali CA-6
155 KB
Manipulator LED-M do centrali CA-6 (2001-05)
195 KB
 

CENTRALA ALARMOWA CA-6 v2.X

CA-6 instrukcja instalatora
657 KB
CA-6 instrukcja użytkownika
244 KB
CA-6 lista ustawień
258 KB
 

CENTRALA ALARMOWA CA-5 v1.07 06.04

CA-5 instrukcja instalatora
438 KB
CA-5 instrukcja użytkownika
439 KB
CA-5 lista ustawień
309 KB
 

CENTRALA ALARMOWA CA-5 v1.07 05.03

CA-5 instrukcja instalatora
487 KB
CA-5 instrukcja użytkownika
370 KB
CA-5 z manipulatorem LCD-L instrukcja użytkownika
400 KB
CA-5 z manipulatorem LCD-S instrukcja użytkownika
419 KB
CA-5 lista ustawień
309 KB
 

CENTRALA ALARMOWA CA-8 v2

CA-8 instrukcja ogólna
341 KB
 

CENTRALA ALARMOWA CA-8MX

CA-8MX 04.07 instrukcja ogólna
182 KB
CA-8MX 11.05 instrukcja ogólna
182 KB
 

CENTRALA ALARMOWA CA-4M

CA-4M instrukcja ogólna
154 KB
 

CENTRALA ALARMOWA CA-4MX

CA-4MX 04.07 instrukcja ogólna
175 KB
 

SYGNALIZATORY

SD-3000 instrukcja ogólna
142 KB
SPLZ-1010b instrukcja ogólna
127 KB
 

URZĄDZENIA MONITORINGU

STAM-1 PTSA instrukcja ogólna
114 KB
 

URZĄDZENIA POWIADAMIANIA

GSM-4 v4.04 instrukcja ogólna
1050 KB
GSM-4 v4.04 lista ustawień
133 KB
GSM-4 v4.02 instrukcja ogólna
1553 KB
GSM-4 v4.02 lista ustawień
302 KB
GSM-3 instrukcja ogólna
676 KB
GSM-3 lista ustawień
185 KB
GSM-2 instrukcja ogólna
470 KB
GM-22 telefon przemysłowy
139 KB
GSM-1 instrukcja ogólna
302 KB
DT-1 instrukcja ogólna
311 KB
 

ZASILACZE BUFOROWE

APS-30 instrukcja ogólna
138 KB
APS-15 instrukcja ogólna
99 KB
 

AKCESORIA

SZW-01 instrukcja ogólna
123 KB
SZW-02 v1.0 instrukcja ogólna
105 KB

Οδηγίες χρήσης της SATEL 

Εξαιτίας του αυξανόμενου αριθμού των συσκευών που προσφέρουμε και την κατεύθυνση μας προς τις οικολογικές δράσεις, η εταιρεία Satel αποφάσισε να αποσύρει σταδιακά τις εκτυπώμενες οδηγίες χρήσης για τις συσκευές της. Στην πρώτη φάση αποσύρουμε τις Οδηγίες Χρήσης του Εγκαταστάτη και του Προγραμματισμού για τους πίνακες ελέγχου INTEGRA και VERSA. Στη θέση τους θα δοθούν συντομότερες εκδοχές ενώ οι αρχειακές εκτενέστερες εκδοχές θα είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας  WWW. Αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν από την αρχή του έτους 2013. Η επόμενη φάση αλλαγών θα περιλαμβάνει την απόσυρση των Οδηγιών Χρήστη. Και σε αυτή την περίπτωση θα κυκλοφορήσει η σύντομη εκδοχή τους.