Όροι χρήσης 

Η SATEL  σας ευχαριστεί που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδας μας. Μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το server. Πρέπει να σας ενημερώσουμε, ωστόσο, σχετικά με κάποιους νομικούς περιορισμούς που επιβάλλουμε σε όλους τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας. Σας ζητάμε να σεβαστείτε τα παρακάτω.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες που αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της SATEL. Η εταιρία μας έχει επενδύσει κεφάλαιο, χρόνο και εργασία ανθρώπινου δυναμικού για να την αναπτύξει. Η ιδιοκτησία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και τεχνικές πληροφορίες. Τα παραπάνω παρέχονται σε μορφή κειμένου, γραφικών, ήχου, εικόνας, συνδέσμων ή κωδικών πηγής.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα για προσωπική σας ενημέρωση. Ωστόσο, παρακαλούμε,  μη διανέμετε, τροποποιείτε, μεταφέρετε ή ανανεώνετε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη άδεια της SATEL.

Παρότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να διατηρούμε το περιεχόμενο σε αυτή την ιστοσελίδα ελεύθερο από ιούς, κτλ., η SATEL δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το υλικό σε αυτή τη σελίδα δεν περιέχει ιούς, trojan ή/και άλλους κωδικούς που ενδέχεται να έχουν μολυντικές ή καταστροφικές ιδιότητες. Είναι δική σας ευθύνη να λάβετε τα απαιτούμενα βήματα για την προστασία σας, όπως αντιβιωτικά.

Η SATEL δεν παρέχει εγγυήσεις ακρίβειας ή ολοκληρωτικότητας σχετικά με το περιεχόμενο της σελίδας ή άλλων σελίδων που συνδέονται με αυτή. Ούτε η SATEL, ούτε οι θυγρατρικές της ευθύνονται για οποιαδήποτε συμπτωματική, άμεση, έμμεση ή ποινική ζημία ως αποτέλεσμα του περιεχομένου της σελίδας ή άλλων σελίδων που συνδέονται με αυτή.

Λάβετε υπόψιν ότι η επικοινωνία ή το υλικό που στέλνετε ή μεταβιβάζετε στη SATEL μέσω του Internet είναι και θα μεταχειριστεί ως, μη εμπιστευτική και μη αποκλειστική και ότι η SATEL και οι θυγατρικές της μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία σας ως υλικό για οποιοδήποτε σκοπό. Επίσης, παρακαλούμε μην ανεβάζετε παράνομο, απειλητικό ή υβριστικό υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θεωρείται εγκληματική ή παραβιάζει το νόμο.

Αυτή η σελίδα προστατεύεται από νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μπορείτε να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε αντίγραφα σελίδων ή τμημάτων αυτών, με την προϋπόθεση ότι έχετε αφαιρέσει σημειώσεις που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα κτλ. Λήψη ή άλλη αντιγραφή από την ιστοσελίδα δεν θα μεταφέρει τίτλους σε λογισμικό ή υλικό. Δεν μπορείτε να αναπαράγεται (μερικώς ή πλήρως), μεταφέρετε (με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα), τροποποιήσετε, παρέχεται σύνδεσμο ή να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, χωρίς την έγγραφη άδεια της SATEL.

Οι ονομασίες, τα λογότυπα και οι ενδείξεις που εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της SATEL ή χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από τη SATEL και τις θυγρατρικές της σε περιοχές όπου η SATEL προμηθεύει προϊόντα που φέρουν τα εμπορικά αυτά σήματα. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων ή άλλου περιεχομένου της ιστοσελίδας, εκτός και αν σε αυτούς τους όρους αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Η SATEL διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης. Οι όροι ενδέχεται να αλλάξουν ή να ενημερωθούν.

Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από την Πολωνική νομοθεσία. Η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα από άλλη χώρα προϋποθέτει τη συμμόρφωσή σας με τους νόμους που διέπουν τη χώρα σας σχετικά με την πρόσβαση.