Υπολογιστής

 Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας με το σύστημα συναγερμού είναι μέσω υπολογιστή με ανάλογο λογισμικό. Ένα πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι η οθόνη του υπολογιστή προσφέρει περισσότερες οπτικές επιλογές και η λειτουργία διευκολύνεται. Η δυνατότητα να χειρίζεστε το σύστημα συναγερμού μέσω υπολογιστή  είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μεγάλες εγκαταστάσεις, όπως γραφεία, αποθήκες κτλ. που έχουν μεγάλους χώρους και προσωπικό εξουσιοδοτημένο να τους χρησιμοποιεί.   

 

 

Άλλες πληροφορίες

22-04-2008

  Aνιχνευτές

21-04-2008

  Σειρήνες

19-04-2008

  Υπολογιστής