Έλεγχος και μηνύματα 

Ο συναγερμός από μόνος του μόνο με ήχο και φως δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της ληστείας, ειδικά σε περίπτωση που είσαστε μακριά από το σπίτι ή άλλο σημείο που προστατεύεται από το σύστημα συναγερμού κατά τη διάρκεια της ληστείας. Επίσης, στο σύστημα συναγερμού ενδέχεται να προκύψει πρόβλημα ή άλλο γεγονός το οποίο ενδέχεται να είναι τόσο σημαντικό που θα πρέπει να εμηνερωθείτε. Γι αυτό τα προηγμένα συστήματα ενάντια στη ληστεία και συναγερμού πανικού είναι εξοπλισμένα με μηχανισμούς και συσκευές που έχουν εξοπλιστεί με μηχανισμούς και συσκευές που έχυν σχεδιαστεί για έλεγχο και μηνύματα.  Οι λειτουργίες ελέγχου και μηνυμάτων ρυθμίζονται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής. Η ιδέα του τηλεφωνικού ελέγχου συνίσταται στα ανάλογα σήματα που στέλνονται από τη μονάδα συναγερμού στο σταθμό ελέγχου,π.χ. τη μονάδα λήψης. Γενικά, οι υπηρεσίες ελέγχου παρέχονται από εταιρίας ασφαλείας, όπου οι πληφορορίες συλλέγονται στο σταθμό ελέγχου αναλύονται και επιλέγεται η κατάλληλη δράση. Η λειτουργία μηνυμάτων σχετίζεται με τη κύρια μονάδα μέσω φωνητικών μηνύματων που αναπαράγονται με μονάδες ηχητικών μηνυμάτων ή μηνύματα κειμένου που αποστέλλονται σε κατάλληλο φορμά στον βομβητή ή ως μηνύματα SMS στο κινητό σας τηλέφωνο. Έτσι, ο ιδιοκτήτης του συστήματος συναγερμού ή κάποιο άλλο άτομο που έχει εξουσιοδοτήσει εκείνος μπορεί να πληροφορηθεί σε πραγματικό χρόνο για συναγερμούς ή άλλα επιλεγμένα γεγονότα στις εγκαταστάσεις που προστατεύονται. 

 

 

Άλλες πληροφορίες

22-04-2008

  Aνιχνευτές

21-04-2008

  Σειρήνες

20-04-2008

  Έλεγχος και μηνύματα