Πληκτρολόγιο

 Για να λειτουργήσει το σύστημα ασφαλείας σύμφωνα με τις προσδοκίες σας, πρέπει να διασφαλιστεί η επικοινωνία με την κεντρική μονάδα συναγερμού. Γι αυτό το σκοπό υπάρχουν τα πληκτρολόγια. Σαν κανόνας τα πληκτρολόγια τοποθετούνται σε κάποιο μέρος με εύκολη πρόσβαση. Μέσω του πληκτρολογίου μπορείτε να δώσετε διάφορες εντολές στη κεντρική μονάδα συναγερμού. Η όπλιση και η αφόπλιση είναι οι πιο σημαντικές. Μπορείτε επίσης να μάθετε τι συναγερμοί, προβλήματα και άλλα γεγονότα έχουν καταγραφεί από το σύστημα. Τέλος, μπορείτε να προγραμματίσετε το σύστημα μέσω του πληκτρολογίου. Συχνότερα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι πληκτρολογίου: πληκτρολόγια LED που επικοινωνούν μέσω ενδείξεων LED και πληκτρολόγια LCD που επικοινωνούν και με κείμενο το οποίο προβάλλεται στην οθόνη LCD. Τα τελευταία, λόγω της δυνατότητάς τους να προβάλλουν μηνύματα κειμένου είναι πιο εύχρηστα και φιλικά προς το χρήστη.  

 

Άλλες πληροφορίες

23-04-2008

  Πληκτρολόγιο

22-04-2008

  Aνιχνευτές

21-04-2008

  Σειρήνες