Κεντρική μονάδα συναγερμού

 

Η κεντρική μονάδα συναγερμού είναι ο εγκέφαλος του συστήματος ασφαλείας. Το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτήν. Εδώ συγκεντρώνονται όλες οι πληροφρίες που παρέχουν οι άλλες συσκευές. Η μονάδα επεξεργάζεται τις πληροφορίες και βάσει αυτών παίρνει αποφάσεις για τις μετέπειτα ενέργειές της. Η απόφαση για τις ενέργειες παίρνεται μέσω προγραμματισμού της μονάδας. Λόγω της σημασίας της η κεντρική μονάδα πρέπει να φυλάσσεται όσο το δυνατόν καλύτερα ώστε να μην είναι προσβάσιμη σε πιθανούς εισβολείς. Αν κάποιος εισβολέας καταφέρει να βρει και να απενεργοποιήσει την κεντρική μονάδα σε μικρό χρονικό διάστημα, ακόμα και το καλύτερο σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αποδόσει.

 

Άλλες πληροφορίες

24-04-2008

  Κεντρική μονάδα συναγερμού

22-04-2008

  Aνιχνευτές

21-04-2008

  Σειρήνες