Συστήματα συναγερμών 

Το σύστημα λειτουργεί σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις: όπλιση, αφόπλιση και συναγερμός. Κατά την αφόπλιση το σύστημα είναι σαν ένας φύλακας που τον έχουν διατάξει να μη δίνει σημασία στον κόσμο που εισέρχεται ή εξέρχεται από το χώρο. Αλλά αν ο φύλακας λάβει εντολή να μην αφήσει μη εξουσιοδοτημένα άτομα να εισέλθουν, η κατάσταση θα αλλάξει. Αυτό συμβαίνει όταν το σύστημα ασφαλείας είναι σε κατάσταση όπλισης.  Από τη στιγμή της όπλισης, θα ενεργοποιηθεί συναγερμός αν επισημανθεί παρουσία ατόμων στο χώρο. Το σύστημα συναγερμού ασφαλείας περιλαμβάνει έναν αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών. Για να δημιουργήσετε το απλούστερο σύστημα χρειάζεστε την κεντρική μονάδα, συσκευή χειρισμού, ανιχνευτές και σειρήνες. 
Επίσης θα ειναι χρήσιμη μια τηλεφωνική γραμμή και ένας υπολογιστής, διαθέσιμα πλέον σε σχεδόν κάθε σπίτι. 

 

 

Άλλες πληροφορίες

25-04-2008

  Συστήματα συναγερμών

22-04-2008

  Aνιχνευτές

21-04-2008

  Σειρήνες