Μεταφορά της κεντρικής έδρας της εταιρείας SATEL

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης SATEL sp. z o.o. γνωστοποιεί ότι από την 1η Αυγούστου 2014 πραγματοποιείται η μεταφορά της κεντρικής έδρας της εταιρείας. Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, η τρέχουσα διεύθυνση της εταιρείας είναι: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 66

Ως εκ τούτου, με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2014, αλλάζει η διεύθυνση της εταιρείας που δηλώνεται στα έγγραφα καταγραφής της εταιρείας καθώς και στα σχετικά με τα οικονομικά θέματα και αποκλειστικά με το θέμα αλληλογραφίας. Ταυτόχρονα, η εταιρεία SATEL ενημερώνει ότι τα υπόλοιπα στοιχεία καταγραφής καθώς και τα τηλέφωνα δεν αλλάζουν.

 

 

Άλλες πληροφορίες

09-04-2020

  Easter wishes