Σύστημα σήμανσης πυρκαγιάς

Σήμερα, με μεγάλη ευχαρίστηση σας παρουσιάζουμε την πιο καινούρια ομάδα προϊόντων που συμπληρώνουν την μέχρι τώρα προσφορά της εταιρείας SATEL. Το σύστημα CSP αποτελείται από καινούργιες, συμβατικές συσκευές που προορίζονται για τις εγκαταστάσεις σε μικρότερα κτίσματα τα οποία απαιτούν ένα ιδιαίτερο σύστημα επισήμανσης πυρκαγιάς. Η προσφορά περιλαμβάνει 4 πίνακες ελέγχου, 4 αφιερωμένα πάνελ τηλεχειρισμού, μια μονάδα που επιτρέπει τηλε-έλεγχο του συστήματος από οποιοδήποτε τόπο της γης, 3 αισθητήρες, 2 σηματοδότες, 2 χειροκίνητους σηματοδότες, δείκτης ενεργοποίησης και μια σειρά αξεσουάρ που διευκολύνουν συναρμολόγηση των συσκευών μας. Στις συσκευές σχεδιασμένες από τν εταιρεία μας μπορείτε να βρείτε πολλές καινοτόμες λύσεις που φανερά δια φέρουν το σύστημα CSΡ από τα άλλα προϊόντα σήμανσης πυρκαγιάς.

Σας προσκαλούμε να μάθετε τις δυνατότητες και λειτουργίες των πιο καινούριων συσκευών της προσφοράς SATEL.

 

 

 

Άλλες πληροφορίες

09-04-2020

  Easter wishes