KXN Lab

KNX Lab SATEL

Akreditovaná KNX zkušební laboratoř SATEL je oprávněna provádět úplné testy vzájemné spolupráce a funkčnosti automatizačních zařízení budov ve standardu KNX. Akreditace sdružení KNX potvrzuje nejvyšší kompetenci specialistů SATEL v oblasti testování zařízení KNX. To opravňuje naši společnost k testování automatizačních modulů budov, které zadali jejich výrobci. Dosažení pozitivního výsledku je základem pro žádost o osvědčení sdružení KNX. Oprávňuje výrobce umístit logo KNX na produkt a jeho konfiguraci v prostředí ETS a integraci s dalšími zařízeními KNX.

 

Kontakt

Łukasz Knapkiewicz
Head of KNX Test Laboratory

Budowlanych 66,
80-298 Gdańsk

t: 58 522-66-81
m: [email protected]