KXN Lab

KNX Lab SATEL

Akreditovaná KNX zkušební laboratoř SATEL je oprávněna provádět úplné testy interoperability a funkčnosti automatizačních zařízení budov ve standardu KNX.

To opravňuje naši společnost k testování modulů automatizace budov - objednáno jejich výrobci. Dosažení pozitivního výsledku je základem pro žádost o osvědčení sdružení KNX. Po jeho obdržení bude mít výrobce právo umístit logo KNX na produkt a také nakonfigurovat zařízení v prostředí ETS a integrovat jej s dalšími moduly KNX.

Provedení úplného zkušebního postupu v akreditované laboratoři KNX je vyvrcholením řady kroků, které je třeba učinit před certifikací, a v dlouhodobém horizontu uvedení výrobku na trh.

Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci.

 

Kontakt

Łukasz Knapkiewicz
Head of KNX Test Laboratory

Budowlanych 66,
80-298 Gdańsk

t: +48 58 522-66-81
m: [email protected]