GSM-X LTE

Univerzální více-účelový komunikační GSM/GPRS modul

GSM-X LTE nabízí rozšiřující funkce a podporuje více komunikačních cest. Zařízení je vybaveno mobilním telefonem, který podporuje přenos dat pomocí technologie LTE*.

Tento modul může sloužit k přenosu informací ze zabezpečovacího systému. Pro tyto účely využívá propojení přes telefonní komunikátor zabezpečovací ústředny nebo příslušně nastavenými výstupy.

Důležitou vlastností komunikátoru je možnost rozšíření o ethernetový modul GSM-X-ETH, a tak využít pro přenos dva nezávislé kanály (datový přenos přes mobilní síť* a Ethernet). Díky neustálému sledování stavu spojení s monitorovací stanicí a zastupitelností přenosových cest, komunikátor splňuje přísné normy EN 50136 pro kategorii DP4, nazvané také jako Dual Path Reporting.

GSM-X LTE nabízí zasílání informací 8 uživatelům několika způsoby: pomocí hlasové zprávy, SMS a PUSH notifikace, nebo CLIP službou (prozvoněním).

Modul nabízí rozsáhlou kompatibilitu s ústřednami INTEGRA a INTEGRA Plus. Po připojení k rozhraní RS-232 ústředny bude zajišťovat přenos na PCO a zasílání zpráv (v případě INTEGRA Plus je obsah SMS složen přímo na základě historie událostí). Umožňuje také vzdálené programování těchto ústředen z počítače programem DLOADX a správu zabezpečovacích systémů pomocí programu GUARDX

Zařízení plně nahrazuje analogovou telefonní linku, fungující jako záložní komunikační cesta. V případě poruchy pevné telefonní linky, modul automaticky přepne komunikaci na mobilní síť. V případě použití v systému PBX, může sloužit jako další externí linka.

GSM-X LTE je osazeno 4 programovatelnými výstupy, které lze vzdáleně ovládat pomocí SMS, CLIP, DTMF, mobilní aplikace GX CONTROL nebo konfiguračním softwarem GX Soft. GSM-X může sloužit pro vzdálené ovládání zabezpečovací ústředny nebo jiných připojených zařízení.

Pro programování a konfiguraci slouží program GX Soft nainstalovaný na počítači. Počítač můžete připojit lokálně k mini-USB portu nebo vzdáleně (přes datový přenos po mobilní síti* / Ethernet**).

Pomocí aktualizačního serveru UpServ lze firmware modulu aktualizovat na dálku.

Integrovaný mobilní telefon má dva sloty na SIM karty. Pokud se tedy vyskytne nějaký problém se sítí prvního operátora, modul automaticky přepne na druhého pro zajištění nepřerušeného spojení.

 • podpora Dual Path Reporting dle EN 50136**
 • přenos událostí: hlasové (přes mobilní síť) / SMS / LTE* / Ethernet**
 • konverze a přeposlání kódů událostí přijatých z jiných zařízení (simulace telefonní monitorovací stanice)
 • zaslání informací až na 8 telefonních čísel
 • zasílání informací: hlasové/SMS/CLIP/PUSH
 • konverze PAGER zpráv na SMS
 • simulace analogové telefonní linky přes mobilní síť  - GSM brána
 • přepnutí na mobilní síť v případě poruchy analogové telefonní linky
 • kompatibilita s ústřednami INTEGRA a INTEGRA Plus:
  • rychlý přenos dat přes RS-232
  • konverze RS-232/TCP/IP monitorování
  • automatické složení obsahu zprávy (INTEGRA Plus)
  • možnost vzdáleného programování ústředny (DLOADX) a správy systému (GUARDX)
 • přijímač SMS a CLIP pro monitorovací stanici STAM-2
 • 8 programovatelných vstupů (NO, NC)
 • 4 ovládatelné výstupy (OC) pomocí SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft
 • podpora dvou SIM karet
 • možnost kontroly stavu kreditu předplacených karet a zaslání zprávy o minimálním zůstatku
 • konfigurace nastavení modulu:
  • lokálně- počítačem s programem GX Soft připojeným na USB port modulu
  • vzdáleně- počítačem s programem GX Soft připojeným k modulu pomocí datového přenosu přes mobilní síť* nebo Ethernet**
 • podpora mobilní aplikace GX CONTROL
 • možnost vzdálené aktualizace firmware
 • možnost připojení příslušného napájecího zdroje APS-412, APS-612 nebo APS-1412
 • možnost rozšíření o ethernetový modul GSM-X-ETH

* přenos dat probíhá pomocí technologie LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - v závislosti na možnostech mobilní sítě

** při použití GSM-X-ETH

GSM-X LTE

Karta produktu

 GSM-X LTE

Informační materiály

 Katalog produktů
Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

Certifikáty

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
datum aktualizace: 2020-01-03
82 KB

Technická data

Počet výstupů typu OC
4
Počet vstupů (zón)
8
Rozměr krytu
126 x 158 x 46 mm
Rozměr základní desky
141 x 70 mm
Rozsah pracovních teplot
-10...+55°C
Napájecí napětí
12 V DC ±15%
Proudová spotřeba v klidu
170 mA
Max. proudová spotřeba
520 mA
Hmotnost
269 g
Maximální relativní vlhkost
93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5
II
Počet napájecích výstupů
1
Výstupy typu OC
50 mA / 12 V DC
Výstup AUX
300 mA / 12 V DC