Přírodní prostředí

V březnu roku 2006 zavedla firma SATEL bezolovnatou technologii výroby u svých zařízení. To znamenalo odstranění olova ve všech stupních výroby, od nákupu bezolovnatých laminátů a elektronických komponentů, přes povrchovou montáž (SMD)m za použití bezolovnaté pájecí pasty a technologii (THT) osazování elektronických součástek pomocí bezolovnatých pájecích slitina drátů. Nejmodernější generace stroje pro pájení součástek v dusíkové atmosféře minimalizovalo výrobní odpad o 90% ve srovnání s původní olověnou technologií.

Zařízení splňují kritéria směrnice 2002/95/EC Evropského parlamentu a rady ze dne 27.01.2003, jejímž cílem je snížit používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, včetně olova. To má významný a pozitivní dopad na životní prostředí, které nebude vystaveno působení těmto škodlivým prvkům.

Soulad s požadavky evropských směrnic Unie je základním předpokladem pro výrobu elektronických zařízení podle nejvyšších standardů ochrany životního prostředí a zvyší se tak jejich prodejnost na evropských trzích. Ekologicky šetrné výrobky jsou zejména uznávány na těchto trzích.

V souladu s ustanoveními zákona ze dne 29.července 2005 o odpadu elektrických a elektronických zařízení byla firma SATEL zapsána generálním inspektorem ochrany životního prostředí pod evidenčním číslem E0007636WBW.

 

Společnost blízká přírodě

Od 31. května 2007, se firma SATEL účastní programu "Společnost blízká přírodě" pořádaného firmou AUREKO. AURAEKO, Organizace pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení byla založena polskými firmami pro podporu všech dodavatelů a výrobců elektrických a elektronických zařízení.

Cílem programu je podporovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje, tj. řízení společnosti bez ohrožení přírodního prostředí. Pomocí AURAEKO se ujistěte, že uvedené zařízení nebude ohrožovat životní prostředí, po té co se stane elektronickým odpadem. Příslušná elektrická a elektronická zařízení obsahují mnoho nebezpečných látek, která představují obrovskou hrozbu po dosloužení výrobku. Musíme však konstatovat, že negativní důsledky nevyplývají z nebezpečných látek, ale nesprávným zacházením s elektronickým odpadem.

Tento program pomáhá šířit myšlenku vědomé spotřeby a WEEE řízení mezi koncové uživatele zařízení. Poláci by měli být přesvědčeni o vhodnosti vědomého třídění odpadu, jako pro-ekologického způsobu života.