Monitorování na PCO a zasílání zpráv

Podobně jakokřik a pláč neřeší problémy zranění, tak signalizace poplachu pomocí sirény neřeší problém vloupání. V době vloupání navíc nejste většinou doma. Mimo to může v zabezpečovacím systému vzniknout porucha nebo jakákoliv jiná událost, o které chcete být informováni. Proto jsou moderní systémy elektronického zabezpečení vybaveny mechanizmi a zařízeními pro uskutečnění přenosu na monitorovací stanice a zasílání zpráv uživatelům.

Funkce přenosu na monitorovací stanicizasílání zpráv se realizují pomocí telefonní linky. Princip telefonního přenosu na PCO spočívá v zasílání příslušných signálů ze zabezpečovacího systému na pult. Obvykle správu monitorování nabízejí agentůry zabývající se fyzickou ochranou objektů, kde se informace sbírají do počítače a průběžně se vyhodnocují. V případě potřeby je proveden zásah na objektu.

Funkce zasílání zpráv uživatelům je zabezpečovací ústřednou realizována pomocí hlasových zpráv přehrávaných z hlasových modulů anebo pomocí SMS zpráv zasílaných na mobilní telefony. Díky tomu má majitel zabezpečovacího systému a jeho blízké a oprávněné osoby průběžné informace o poplaších nebo jiných událostech v chráněném objektu.

 

 

Basic end user information

 

Další informace

23-04-2008

  Klávesnice

22-04-2008

  Detektory

21-04-2008

  Sirény

20-04-2008

  Monitorování na PCO a zasílání zpráv

19-04-2008

  Počítač