Červencové premiéry!

Objevte nová zařízení pracující jako součást systému MICRA (433 MHz),
rádiové přijímače nové řady RK a také modulární distanční držák
pro venkovní a záclonové detektory.

Hardwarový konfigurátor CONFX

Nová verze je nyní k dispozici!

  • Ještě užitečnější funkce
  • Pohodlnější a rychlejší projektování
  • Nový vzhled

ABAX 2 + Modbus RTU

Podpora otevřeného komunikačního protokolu

Nyní můžete snadno integrovat kontroléry ACU-220 a ACU-280,
např. se systémy automatizace nebo sběru dat.

SATEL na YouTube a Vimeo

přes 30 filmů a animací o nás a našich produktech

- přihlaste se k odběru kanálu a získejte aktuální informace!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

PRO KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA

 

Detektory

Detectors Detektor v zabezpečovacím systému hraje podobnou roli jako hlídka nebo rozhledna v armádě, jejich úkolem je poskytovat informace. Samozřejmě data posbíraná na armádní rozhledně jsou zcela odlišná svou povahou, ale myšlenka je stejná. Rozhledna poskytuje informace velitelskému stanovišti, aby mohla být přijata příslušná opatření. Detektor zabezpečovacího systému poskytuje informace základní desce ústředny, která je ekvivalentem velitelského stanoviště. Pokud se něco vyskytne v okolí detektoru, a lze to rozpoznat jako narušení podle nastavení zabezpečovací ústředny, pak zabezpečovací ústředna vydá "rozkaz" příslušným zařízením, aby vykonala svou funkci. Při odchýlení od vojenského přirovnání, ale stále se snažit obrazně popsat podstatu detektoru, můžeme říci, že detektory hrají roli smyslů zabezpečovacího systému. Podněty z detektorů, které jsou předány zabezpečovací ústředně (tzn. mozku) umožní příslušnou reakci a vykonání funkcí zabezpečovacího systému. V závislosti na typu detektoru lze detekovat různé podněty.

Existuje mnoho typů detektorů, ale protože se v první řadě bavíme o zabezpečovacích a tísňových systémech, pojmenujeme si příslušné typy: infračervené (aktivní a pasivní), ultrazvukové, mikrovlnné, vibrační, zrychlení, tříštění skla, magnetické, ale také kombinace těchto technik. Zaměříme se na popis pouze několika málo typů detektorů, které považujeme za nejoblíbenější: pasivní infračervené, tříštění skla, magnetické a duální detektory. Detektory mohou uspokojivě chránit budovu proti vloupání. Vloupání často začíná rozbitím skla výplní oken / dveří. Tento typ události je zaznamenán pomocí detektorů tříštění skla. Většina těchto komerčních detektorů tříštění skla jsou mikrofonní detektory. Je velmi dobře známo, že rozbití skla je doprovázeno zvukem. Mikrofon v detektoru zaregistruje zvuk tříštění a spustí poplach. Bohužel žijeme v prostředí plném nejrozličnějších zvuků a detektor by mohl reagovat na signály, které nemají žádnou souvislost s tříštěním skla, například telefonní zvonění nebo hudba. To je důvodem, proč pokročilé detektory provádějí analýzu přijatého zvuku a porovnávají ho s přesně definovaným charakteristickým signálem tříštění skla. Příslušná informace o poplachu je zaslána na zabezpečovací ústřednu až po té co detektor vyhodnotí zvuk tříštění skla (vysoko frekvenční) po předchozím úderu o sklo (nízko frekvenční).

Zloděj může vniknout do chráněného prostoru i bez rozbití jakéhokoliv skla, ale v takovém případě bude pro něj téměř nemožné se vyvarovat otevření oken či dveří. Zabezpečovací ústředna se dozví o otevření dveří nebo oken pomocí magnetických kontaktů, které se někdy hovorově nazývají jazýčková relé. Magnetické detektory se skládají vždy ze dvou komponentů: magnet a jazýčkové relé. Princip jejich fungování je velmi jednoduchý. Tak dlouho jak je jazýčkové relé v dosahu magnetického pole, tak dlouho je relé otevřené nebo zavřené. Pokud se jazýčkový kontakt ocitne mimo magnetické pole, tzn. magnet je oddálen od něj, jazýčkové relé se otevře nebo uzavře. Tato událost je přenesena do zabezpečovací ústředny a je příslušně zpracována. Pokud se zloději přece jenom podaří vniknout do chráněného objektu aniž by rozbil sklo nebo otevřel dveře či okno, nevyhne se tomu, aby se nepohyboval po místnostech. A tak o pohybu bude ústředna informována pomocí pohybových detektorů, další obraná linie zabezpečovacího systému.

Detectors Pohybové detektory obsahují pasivní infračervené detektory, nebo tzv. PIR (Passive Infra Red) detektory. Informují zabezpečovací ústřednu o pohybujících se objektech vyzařujících teplo uvnitř jejich chráněného prostoru. Funkce tohoto detektoru je založena na principu měření tepelného záření. A tak si připomeňme některé základní fyzikální jevy. Každé fyzické tělo má svoji teplotu, a tudíž vyzařuje tepelnou energii. Toto záření není lidským okem viditelné, dokud teplota nedosáhne 500°C. Tato část záření, která není viditelná pro lidské oko, se nazývá infračervené záření. Toto je zásadní prvek pro zabezpečovací a tísňové systémy, které jsou schopné detekovat v chráněném prostoru přítomnost lidí, kteří by tam v danou dobu být neměli. Samozřejmě síla záření lidského těla není nijak velká, a tak může být nesnadné zjistit pohyb v prostorách s teplotou okolí blízké teplotě těla. Proto se PIR detektory zaměřují na rychlý nárůst teploty v jeho zorném poli. Přesně takovéto změny jsou způsobeny pohybem osob. Samozřejmě analýza signálů v detektoru je mnohem složitější, ale doufáme, že se nám podařilo alespoň stručně nastínit principy funkce tohoto typu detektorů.

Přibližná vzdálenost, na kterou detektor "vidí" pohybující se objekt

Pokud existuje podezření, že PIR detektor může být vystaven rychlým náhlým změnám teplot (např., že se v blízkosti nachází trouba nebo klimatizace) je ideálním řešením použít duální detektor. Obecně platí, že tento termín označuje jakýkoliv detektor, ve kterém se používají dva typy detekce. Tímto způsobem může být dosaženo lepšího výkonu a mohou být tak eliminovány případné falešné poplachy. Jedním z příkladů duálních detektorů jsou kombinace technologií infračervené a mikrovlnné. V čem spočívá mikrovlnná detekce? Funguje na podobném principu jako běžně používané radary. Vysílač vyšle mikrovlnu, která se odrazí od předmětu a je přijata přijímačem. Na základě analýzy detektor určí, který předmět se pohybuje a který ne. To je možné na základě Dopplerova jevu, na který si někdo může vzpomenout z hodin fyziky, při kterém dochází ke změně zvuku přibližujícího se auta a odjíždějícího. A toto jsou důležité poznatky pro zabezpečovací systém. V důsledku toho, v případě použití duálního detektoru, bude příslušná informace o poplachu zaslána na zabezpečovací ústřednu v případě detekce rychlé změny založené na infračervené detekci potvrzenou současnou detekcí pohybu pomocí mikrovlnné části. To umožňuje vyvarování se spuštění falešného poplachu například rychlým ohřevem trouby.

 

Basic end user information

 

Další informace

23-04-2008

  Klávesnice

22-04-2008

  Detektory

21-04-2008

  Sirény

19-04-2008

  Počítač

 © 1990-2020 SATEL sp. z o.o.
právo | ochrana osobních údajů | Napište nám | o stránce

Webové stránky Satel.pl používají cookies, aby umožnili uživatelům stránek využít výhody Satel.pl, ale také pro statistické údaje. Dokud nezablokujete pužívání cookies, dáváte tak souhlas s jejich využitím a ukládáním do paměti přístroje, Berte na vědomí, že správu cookies můžete provádět pomocí Vašeho webového prohlížeče. Neupravením oprávnění dáváte tak souhlas pro Satel.pl s jejich používáním. Pro bližší informace se podívejte na Privacy Policy.

Zamknij