Klávesnice

Keypads Aby zabezpečovací systém mohl fungovat podle vašeho přání, musí být zajištěna komunikace se zabezpečovací ústřednou. Pro komunikaci se tak používají klávesnice. Pravidlem bývá, že se klávesnice montují na snadno dostupná místa. Pomocí klávesnice tak můžete zabezpečovací ústředně zadávat nespočet příkazů, nejdůležitějšími jsou "zastřežení" a "odstřežení" systému. Dále lze z historie událostí pomocí klávesnice zjistit k jakým poplachům, poruchám a dalším událostem došlo. A v neposlední řadě lze zabezpečovací ústřednu přes klávesnici naprogramovat. V současnosti se používají dva nejvíce rozšířené typy: LED klávesnice, které s Vámi komunikují pomocí LED kontrolek, a LCD klávesnice, které s Vámi navíc komunikují pomocí textu na LCD displeji. Poslední zmíněná klávesnice se snadno ovládá a je uživatelsky příjemná, vzhledem ke schopnosti zobrazovat textové zprávy.

 

 

Basic end user information

 

Další informace

23-04-2008

  Klávesnice

22-04-2008

  Detektory

21-04-2008

  Sirény

19-04-2008

  Počítač